Rozptyl nameraných hodnôt výkonu zbrane – úvaha

 edit 3.1.2011

Toreador

Obsah:
  • Úvod
  • Meranie
  • Úsťová rýchlost
  • Energia
  • Kadencia
  • Prečo chceme minimálny rozptyl hodnôt vlastností zbrane
  • Čo vplýva na veľkosť rozptylu hodnôt
  • Ako zmenšiť rozptyl hodnôt
  • Záver

 

V tomto článku by som zamyslím nad vplyvmi, ktoré spôsobujú rozptyl výkonu zbrane a taktiež o problémoch, ktoré tým vznikajú.

 

 

Úvod

 

Je veľký rozdiel medzi ranou ktorá má napríklad 330 fps a ranou s 360 fps. Takto obrovský rozdiel vo výkone má veľmi negatívny vplyv na použitie zbrane, pretože každá strela má inú vonkajšiu balistiku. Ťažko sa potom predvída kam pôjde ďalšia a tak ľudia radšej kropia s tým, že niektorá rana snáď trafí cieľ. Lenže to veľmi predlžuje čas, počas ktorého ste vystavený riziku zásahu, míňate hromadu streliva a meníte zásobník za zásobníkom, ktoré raz zákonite musia dôjsť (osobná skúsenosť). V takom momente dotáčať "točák", alebo ešte horšie dopĺňať "tlačák" je prakticky smrteľné.

 

Keď však máte zbraň, na ktorú sa môžete spoľahnúť a nemusíte hádať kam asi ďalšia strela poletí, budete triafať cieľe na prvú ranu. A nieje dôležité, či máte zbraň s 350 fps či 500 fps. Zistíte, že prežijete jedno kolo hry, alebo útok/obranu na väčšej akcii s jedným či dvoma tlačákmi a v lepšom prípade si môžete spraviť pár slušných zárezov na pažbe. A to je dôvod, prečo nás airsoft baví, prečo v ňom pokračujeme. Je to tak v každej činnosti, kým máme dobré výsledky, teší nás to. Áno, treba do výstroje a výzbroje investovať trochu času a peňazí, ale potom sa to vráti niekoľkonásobne.

 

Je jasné, že výkon, ale taktiež aj kadenciu určuje, resp. ovplyvňuje rada vecí. Najpodstatnejší je samozrejme celý mechanizmus, ktorý poháňa projektyl, ale taktiež veľkú váhu môžu mať aj iné súčiastky (napríklad Hop-Up, vnútorná hlaveň, kvalita streliva, vplyvy okolného prostredia a pod.). To všetko rozpíšem a pokúsim sa vysvetliť.

 

Rozptyl má niekoľko nepríjemných efektov, ktoré ovplyvňujú samotnú streľbu, ale majú potom vplyv aj na samotnú hru a zároveň ukazujú, že zbraň nieje v najlepšej kondícii. Všetci to poznáme - hráme hru, pri tom zisťujeme, že to moc ďaleko nestrieľa, lieta to všade možne len nie rovno, preto uhádať nejaký „kill“ je problematické. To ničí pohodu pri hraní. Nakoniec sa hráč, v lepšom prípade, vykašle na zbraň a kúpi novú (prípadne investuje do upgradu). V horšom prípade prestane hrať airsoft.

 

 

Meranie

Pokaždé keď niekde čítam o meraní výkonu zbrane, recenzent meria úsťovú rýchlosť pre 5 až 10 výstrelov a spraví z nameraných hodnôt priemer. To je štatisticky správne, čím viac je meraní, tým presnejšie sa určí priemerný výsledok. Lenže nás nezaujíma priemerný výsledok. Chceme docieliť, aby každá rana bola rovnaká, pretože len tak je každá rana predvidateľná a vieme zbraň správne použiť za každej situácie.

 

 

Aby som mohol vysvetliť jednotlivé javy vplývajúce na hodnotu rozptylu výkonu zbrane, popíšem najprv veličiny a ich jednotky, v ktorých sa merajú.

 

Úsťová rýchlosť

Je to rýchlosť, ktorou projektil letí tesne po opustení hlavne zbrane. Je to miesto, kde už na rýchlosť projektilu nemajú vplyv plyny poháňajúce projektyl vnútri zbrane (teda miesto, kde projektyl dosahuje najvyššej rýchlosti). Meria sa v metroch za sekundu (m/s).  U reálnych zbraní je táto hodnota v rozmedzí 200-1500 m/s (samozrejme s o mnoho ťažšími projektylmi). U airsoftových zbraní sa pohybujeme v rozmedzí 50 až cca 200 m/s (ojedinele aj viac, u plynových, prípadne extrémne upgradovaných manuálnych zbraní).

 

Úsťovú rýchlosť meriame ešte v FPS (foot per second – stopy za sekundu), čo je v podstate rovnaká jednotka, len vzdialenosť je meraná v anglickej miere – foot (stopa). Prepočet medzi týmito jednotkami je: 1 m/s = 3,28 fps.

 

 

Energia

Ďalšou podstatou veličinou je energia projektilu. Meria sa v Jouloch a závisí od hodnoty úsťovej rýchlosti a hmotnosti projektilu. V podstate, ak to trochu nadnesiem, určuje „prieraznosť“ projektilu. Ak by sme mali dve zbrane s rovnakou nameranou úsťovou rýchlosťou, ale jedna zbraň by používala k streľbe ťažšie projektily, má rovnaký výkon, ale projektily majú vyššiu energiu a teda aj hybnosť. Tento parameter má vplyv na ďalšie parametre balistiky projektilu mimo hlavne zbrane. A to najme na dostrel a stabilitu letu projektilu. A taktiež spomínanú schopnosť prestreliť jemné prekážky, ako napríklad, lístie na stromoch a kríkoch.

 

Obvyklé hodnoty sú od 0,5 Joulu až po cca 10 Joulov u výkonných zbraní. Niektoré krajiny sveta (Japonsko, USA,...) majú obmedzenie pre energiu projektylu do 1 Joulu. U nás (SK/CZ) spadajú AS zbrane do kategórie D, kde môžu mať maximum 15 Joulov. Pre porovnanie ostré zbrane dosahujú energiu v rade stovák až tisícov Joulov.

 

 

Kadencia

Kadencia znamená počet výstrelov za minútu (RPM – round per minute) či sekundu (RPS – round per second). Zbrane s vyššou kadenciou majú obvykle menšiu úsťovú rýchlosť a naopak výkonné zbrane majú nižšiu kadenciu. Obvykle majú zbrane kadenciu medzi 12-17 rán za sekundu (700-1000 ran za minútu). Upravované zbrane môžu dosahovať kadencie 20-30 rán za sekundu, ojedinele až 150 rán za sekundu (airsoftový plameňomet – 8000 rán za minútu).

 

 

Prečo chceme minimálny rozptyl hodnôt vlastností zbrane

Ako som spomínal v úvode, chceme, aby každá jedna strela bola rovnaká rýchlosťou a dráhou letu, teda aby bola rovnako predvídateľná. Jedine vtedy zbraň strieľa presne tam, kam potrebujeme. Mimo iného to znamená, že interné časti pracujú stále rovnako a teda správne. Zbraň je spoľahlivá a dobre sa s ňou hrá. Tým pádom sa pri hre nemusíme sústrediť na samotnú zbraň, ale len na to čo sa deje okolo.

 

 

Čo vplýva na veľkosť rozptylu hodnôt

Na výkon, ale aj na kadenciu zbrane vplýva najmä mechabox. Je dôležité, aby bolo čo najkvalitnejšie vyrobené telo mechaboxu, takže súčiastky v ňom zasadené majú minimálnu vôľu a sedia dobre voči sebe navzájom. Vo vzduchotechnike musí byť len toľko vazelíny, aby na trecích plochách bol jemný film maziva, inak vazelína spôsobuje väčší mechanický odpor a jej prebytok vystrekuje cez trysku do Hop-Up komory a hlavne.

 

Druhým elementom v poradí je zásobník a Hop-Up komora. Zásobník sa nesmie zasekávať a mal by obsahovať dostatočne silnú pružinu (tlačný zásobník). Ak nedokáže správne dotlačiť posledné guličky do Hop-Up komory, môže vynechávať, resp. sa môže gulička rozbiť v komore a poškodiť gumičku alebo hlaveň. Zásobník by mal mať čistú komoru pre guličky, aby nevnášal do Hop-Up komory prach a špinu. Hop-Up komora s gumičkou musí byť správne zostavená, gumička aj prítačný valček uložené tak, aby neboli natočené do strany (voči otvoru v hlavni a tá zase voči mechanizmu v Hop-Up komore). Vnútorný kopček na gumičke musí byť pravidelný, bez poškodenia. Dôležité je, aby sa Hop-Up mechanizmus pri streľbe nepovoľoval. Radšej nech je nastavovací element tužší, predsa len hop-up nastavujeme raz za čas.

 

Tretím elementom je samotná vnútorná hlaveň. Je dôležité aby bola čistá, bez prachu a masnôt, ale taktiež bez rýh a deformácii. Taktiež musí mať pravidelný tvar (kruhovitosť v priečnom reze, minimálna vlnitosť v smere osi). Bohužiaľ dnes je len málo výrobcov hlavní, ktorých výrobky naozaj dosahujú dobrej kvality (mosadzné hlavne už z princípu nemôžu byť veľmi presné, to materiál proste neumožňuje). Zrejme úplne najlepšou voľbou sú hlavne značky PDI (oceľové hlavne). Táto firma vyrába hlavne pre AS zbrane rovnako, ako sa vyrábajú hlavne ostrých zbraní, teda kovaním za studena. 99% ostatných výrobcov výrábajú hlavne vŕtaním. Aj medzi nimi sa ale nájdu kvalitný výrobcovia (napríklad Prometheus, Systema, EdGi,...). Ich hlavne majú taktiež výbornú presnosť. Veľmi dobré výsledky dosahujú zbrane aj s drážkovaními hlavňami značky Tanio Koba, ale tie majú svoje obmedzenia (viz článok o Drážkovaných hlavniach).

 

Ďalšími elementmi sú kvalita streliva (ovalita, váha, poloha ťažiska - o tom sa dočítate neskôr v pripravovanom článku) a vplyvy okolného prostredia (teplota a vlhkosť vzduchu). Posledným dôležitým je elektrický systém v AEG zbrani. Kvalitná kabeláž s Mosfetom, kvalitná batéria so stabilným výkonom hrajú veľkú rolu najmä čo sa týka stability kadencie.

 

U plynových zbraní je náročnejšie dosiahnuť lepšej konzistencie výkonu a kadencie, pretože tlak plynu v zásovníku postupne klesá, a tak sú vždy prvé rány silnejšie a s väčšou kadenciou ako tie posledné. Ale plynové zbrane sú zaujímavé inými vlastnosťami (realizmus, vysoký výkon, ...).

 

Ako zlepšiť konzistenciu parametrov zbrane

So skúseností mnohých ľudí vyplýva, že značné zlepšenie prinesie použitie kvalitnej, dobre tesniacej vzduchotechniky a taktiež dobre utesnenej Hop-Up komory. Posledne som sa dočítal o veľkej stabilite hodnoty výkonu na manuálnej ostreľovačke použitím drážkovanej hlavne Tanio Koba. U manuálnych zbraní hrá ale veľkú rolu jednoduchosť pohonného systému. U AEG zbraní je systém pohonu značne zložitejší a určitý vplyv môže mať v podstate každá jednotlivá súčiastka.

 

Z uvedeného by sa mohlo zdať, že lepších výsledkov je možné dosiahnuť len kvaliltnými a drahými súčiastkami. Ak chceme dostať najlepší výsledok, tak je to určite pravda. Ale taktiež si môžeme pomocť jednoduchšími a lacnejšími úpravami. Vzduchotechniku môžeme dotesniť lepšími tesneniami (položka za pár drobných v Obi, alebo Hornbachu), Hop-Up komoru často ľudia dotesňujú teflónovou páskou. Kvalitná Hop-up guma taktiež hodne pomôže a pritom ani značkové nestoja viac ako dve-tri stovky. Silikónová kabeláž, Mosfet a jedna poistka k tomu je tiež vecou stovky, maximálne dvoch. V mechaboxe nieje nič ľahšie ako kvalitne vypodložiť ozubené kolesá pár podložkami, dotiahnuť motor do správnej polohy, aby mal optimálny záber. Taktiež použitie jemného filmu vazelíny na všetky trecie plochy pomôže k jemnejšiemu behu mechaboxu.

 

Asi jedinou drahšou položkou, ktorú ale v každom prípade odporúčam je interná hlaveň. Nemusíte kupovať rovno od PDI (predsa len stojí toľko čo lacnejšia čínska zbraň), stačí aj od ďalších, vyššie spomínaných značiek (Systema, Prometheus, dobré sú aj Classic Army 6,04, ale nie tie dodávané v zbrani 6,08mm). Rozhodne by som sa ale vyhol značkám ako Element, Military Action, SRC a podobne, ktoré ponúkajú možno o trochu lepšie vŕtané mosadzné hlavne, ako sú v zbraniach v základe. Ale rozhodne sa nedá ich veriť údajom o vnútornom priemere. 

 

Úplne poslednou vecou, ktorú určite odporúčam je siahnuť po kvalitnejšom strelive. Nemusí to byť zrovna Tokyo Marui (aj tak sa nepredávajú vo všetkých hmotnostiach) ale existuje aj u nás niekoľko veľmi dobrých značiek. Osobne používam guličky značiek Guarder a BLS.  Guarder ma vysokú pevnosť materiálu (menšia šanca, že sa gulička rozbije v hlavni) a BLS má kvalitný povrch. Ostatný preferujú aj značky Excel, ICS, Madbull, prípadne iné. Vyhol by som sa úplne značkám Warrior, King, Superking a Blaster. Teda v prípade, že to so streľbou zo softovej zbrane myslíte apsoň trochu vážne. 

 

Záver

 

Po eliminovaní všetkých vyššie popísaných vplyvov je možné dosiahnuť rozptyl hodnoty výkonu vrámci jednotiek FPS či m/s. Napríklad zbrane Systema PTW majú rozptyl výkonu 2-4 fps už v základe, naopak, čínske zbrane (Cyma, JG,...) majú rozptyl 20-30fps. Značky pohybujúce sa kvaliltou medzi týmito dvoma extrémami (Tokyo Marui, G&P, G&G, Classic Army,..) majú rozptyl hodnôt výkonu v rozmedzí 5-15fps.