Drážkované hlavne (anglicky "Rifled bore", alebo "Twisted barrel")

 edit 19.3.2010

Toreador

Zdroj informácii a obrázkov www.airsoftforum.com

Obsah:
 • Popis
 • Mýty
 • Fakty
 • Záver
 • FAQ (často kladené otázky)
 • Skúsenosti užívateľov TK hlavní
 • Moje skúsenosti

 

 

Drážkovaná hlaveň nieje novou záležitosťou, ale k nám sa dostáva až poslednú dobu. Výrobcom je známa japonská firma Tanio Koba, ktorá je jednou z najstarších spoločností zaoberajúcich sa airsofotvou výzbrojou a doplnkami k nej.

 

 

 

Popis

Drážkovaná hlaveň sa tvarovo podobá hlavniam reálnych zbraní. U nich drážky roztočia guľku v ose hlavne, čo spôsobuje stabilizáciu guľky pri lete. Guľka sa v podstate zavŕtava do vzduchu a nekýve sa do strán. Týmto efektom sa predlžuje dostrel a rapídne zvyšuje presnosť. Hlavne môžu mať drážky ľavotočivé, alebo pravotočivé a majú rôzne stúpanie. Závisý to od typu zbrane a náboja.

 

Airsoftová drážkovaná hlaveň má 6 pravotočivých drážiek, ktoré sú hlboké len niekoľko stotín, až desatinu milimetra. Tanio Koba vyrába presné drážkované hlavne vnútorného priemeru (steny hlavne, nie steny drážiek) 6,04mm a v rôznych dĺžkach, odpovedajich klasickým rozmerom pre rôzne zbrane. Materiál je zrejme mosadz pokovená chrómom, alebo iným kovovým materiálom.

 

Mýty

Okolo týchto hlavní koluje veľa názorov a mýtov, podobne ako v prípade iných zaujímavosti, sa vedú siahodlhé diskusie plné odlišných názorov a zaručených informácii. Povieme si niektoré z nich :

 

    1. Drážky fungujú podobne ako v reálnej hlavni, teda roztáčajú guličku s osou otáčania v smere streľby. Ruší rotáciu udelenú hop up mechanizmom a spôsobuje zatáčanie strely určitým smerom (podla smeru vývrtu drážok).

    2. Drážky umožňujú unikanie vzduchu okolo guličky a tým znižujú výkon zbrane.

    3. V drážkach unikajúci vzduch sa výri a spôsobuje nadmerné narážanie guličky do stien hlavne (a tým nepresnosť zbrane).

 

Fakty

Všetky tieto názory sú logické a ako si ukážeme nižšie, niektoré sú aj pravdivé. Ale po poriadku ...

 

Princíp funkcie

Bez ohľadu na rýchlosť, priemer hlavne a typ BB streliva, všetky guličky sa v hlavni pri výstrele odrážajú od vnútorej steny hlavne. Hlaveň s drážkami sa kontroluje kolíznu dráhu BB použitím vzdušných kanálov pre navádzanie odrazu BB na len určitých špecifických miestach. Kontrolovaním takto predpokladateľných miest odrazu sa značne redukuje počet odrazov a počet možných výstupných ciest z hlavne. To robí streľbu viac konzistentnou.

 

Na obrázku nižšie vidíme, aký vplyv majú na odrazy v hlavni parametre rýchlosti a vnútorného priemeru hlavne.

 

Rozmery a uhly na obrázku su značne prehnané, aby bolo možné diferencovať rozdiely. Reálne aj odchýlka veľkosti 1° spôsobí vychýlenie strely o 70cm na 40 metroch (v prípade, že by letela gulička absolútne rovno).

 

Rovnaký vnútorný priemer hlavne dáva rovnaký priestor guličke pre pohyb, ale vplyvom vyššej rýchlosti sa znižuje počet odrazov BB od steny hlavne. To znamená, že gulička sa menej spomaľuje odrazmi a zároveň uhol pod ktorým vystrelí z hlavne je menší, teda strela je presnejšia (užší smerový kužeľ).

 

V druhom prípade je rýchlosť konštantná a mení sa vnútorný priemer hlavne. Teoreticky sa nemení počet odrazov, ale uhol pod ktorým vyletí BB z hlavne sa znižuje a teda strela je presnejšia. S praxe vieme, že zmenšovaním vnútorného priemeru sa rýchlosť zvyšuje.

 

V tretej časti vyššie zobrazeného obrázku je prierez hlavne a v ňom vzor odrazov BB. Je evidentné, že BB sa odráža náhodne po celom vnútornom obvode (ploche) hlavne.

 

V ďalšej časti je zjednodušený prierez drážkovanej hlavne. Je zobrazený ako 6-uholník a (vysvetlíme si prečo). Keďže má táto hlaveň po obvode 6 drážok, rozdeľuje vnútornú plochu na šesť plôch. Samozrejme tie sú stále zaoblené, nie rovinné ako na obrázku. Ale vďaka efektu vzduchových vankúšov v drážkach, ktorý vzniká v takejto hlavni sa gulička teoreticky nemôže odraziť v časti kde je drážka.

 

Gulička sa od stien odráža rovnako ako v normálnej hlavni, ale keď si to namieri do miesta kde je drážka, vzduch, ktorý touto drážkou prúdi okolo, guličku vytlačí od steny hlavne. Gulička sa teda v tejto časti steny nedotkne a je vzduchovým vankúšom odrazená iným smerom (tento odraz ale nespôsobuje zníženie rýchlosti). Takto sa redukuje počet odrazov v hlavni a taktiež aj počet miest kde k odrazu môže dôjsť.

 

Má to ale háčik. Nefunguje to vždy a smerodatná je rýchlosť, alebo energia. Je v praxi odskúšané, že ideálna úšťová rýchlosť pre použitie tejto hlavne je 310-330 FPS (), alebo energia 1 joule (presná hodnota úsťovej rýchlosti pre túto energiu je 328fps s 0,2g BB). Pod túto hranicu taktiež funguje, ale energia už nieje dostatočná pre ďaleký dostrel. Pre rýchlosti nad hranicou 330 FPS je už rýchlosť vzduchu unikajúceho drážkami vysoká a spôsobuje opačný efekt. Vzdušné víry príliž rozkmytajú guličku a tá naopak naráža do steny hlavne častejšie (gulička má vyššiu pohybovú energiu - vzduchový vankúš nieje shopný guličke zabrániť dotknutiu steny hlavne).  Kedže drážky májú "hrany", sú dôsledky ešte horšie. Presnosť je horšia ako s klasickou presnou hlavňou rovnakého priemeru a konštrukčnej kvality.

 

Prierez modelu hlavne, modré prúžky znázorňujú vzduchové vankúše prúdiace drážkami.

 

 

Treba si uvedomiť, že to takto funguje len pri rýchlosti cca 310-330FPS, čo je na dnešné pomery, kedy každý upgraduje zbraň na úsťovú rýchlosť na viac ako 400 FPS, malá hodnota. To predurčuje túto hlaveň najmä do menej výkonných záložných, či CQB zbraní. Často ale túto hlaveň využívajú snajpri, keďže je dostrel s takouto hlavňou až na urovni 60-80 metrov. Hneď môžete namietnuť, že takúto vzdialenosť gulička urazí veľmi pomaly a cieľ má čas sa strele uhnúť. To je jednoznačne pravda, ale úlohou snajpra je priblížiť sa nepozorovane a zastreliť protivníka jednou ranou. Zbraň upravená tak aby vydávala minimum hluku (pri tak malej úsťovej rýchlosti je už aj tak značne tichá), výstrelom neprezradí polohu snajpra a cieľ ani nevie, že na neho niečo letí.

  

Podľa skúseností ľudí vlastniacich zbraň s drážkovanou hlavňou sú hodnoty pre rôzne váhy guličiek nasledujúce (pružina je stále rovnaká, aby bola výsledná hodnota 1Joule):

 

hmotnosť BB FPS
0,2 330
0,25 323
0,28 311
0,30 308


Záver

Podľa niektorých názorov je táto hlaveň navrhnutá na takúto rýchlosť kvôli obmedzeniam v japonsku (0,98 J / 328 FPS). Možno sa časom objavia hlavne s optimalizovanými drážkami pre vyššie rýchlosti. Údajne ale funguje s prijateľnými výsledkami aj pre rýchlosti okolo 360 FPS. Predpokladám ale, že je to dané použitím rôzneho streliva. Určité značky BB streliva vyrábajú guličky menšieho rozmeru (napríklad Blaster – 5,75mm miesto štandardných 5,95mm).

 

Keď priamo porovnáme menej výkonnú zbraň s drážkovanou hlavňou a vysoko výkonnú zbraň s presnou hlavňou, lepšie na tom bude v celkovom hodnotení druhá zbraň. Je to najme kvôli rýchlosti guličky a dostrelu, kde sú parametre u výkonnej zbrane lepšie. Presnosťou na menšie a stredné vzdialenosti vyhráva zbraň s drážkovanou hlavňou.

 

Táto hlaveň je vhodná pre menej výkonné manuálne zbrane, prípadne aj pre výkonnejšie pištole. Pre AEG je vhodná taktiež len do menej výkonných CQB zbraní. Vlastnosti tejto hlavne podľa všetkého nemájú vplyv na kadenciu.

 

 

 

FAQ (často kladené otázky)

Q1: Ako je fyzikálne možné kombinovať efekt drážkovanej hlavne a magnusov efekt pri rotácii udelený hop-up mechanizmom ? Sú to dva odlišné smery rotácie !?

A1: Drážkovaná hlaveň neroztáča guličku, len zabezpečuje minimalizovanie, reps. eliminovanie nežiaducich kontaktov so stenou hlavne. Guličke teda ostáva len rotácia udelené hop-up mechanizmom.

 

Q2: Ako je to s požiadavkami tejto hlavne na výkon zbrane ?

A2: Drážky TK hlavne sú optimalizované pre zbrane s výkonom 328FPS, resp. energiou 1Joule.  Existuje teória, že u výkonejších zbraní stačí použiť strelivo s vyššou hmotnosťou, aby sa úsťová rýchlosť znížila na spomínaných 328 FPS, ale to nieje pravda. Rapídne sa tým zvyšuje energia guličky, a vzduchový vankúš v drážkach nedokáže vytlačiť guličku od steny hlavne.

 

Q3: čo sa stane ak je energia a rýchlosť vyššia ?

A3: Do hodnoty 328FPS je výsledok streľby veľmi predpokladateľný, dráha je presná a plochá. Rozptyl je veľmi malý. Ak však rýchlosť a energia prekroči dané hodnoty, strely začnú byť nepredvídateľné s narastajúcou rýchlosťou. Taktiež sa zväčší rozptyl.

 

Q4: Takže o koľko je táto hlaveň presnejšia v porovnaní s inými značkami ako napríklad Prometheus, KM, alebo Systema ?

A4: Momentálne nie sú nikde k dispozícii objektívne merania porovnania presnosti a dostrelu, ale z pozorovaní množstva užívateľov týchto zbraní vyplýva, že pri rovnakom výkone ako s inou hlavňou je TK hlaveň presnejšia, trajektória letu je plochšia. Dostrel je trochu vyšší, ale najpodstatnejšia je predvídateľnosť trasy letu projektylu.

 

 

 

Skúsenosti užívateľov TK hlavní (preklad postov na anglicky písaných fórach) 

Killershot (Airsoft retreat)

Moja zbraň a jej setup : BAR-10 (VSR), hlaveň TK, Firefly hop-up, Laylax Pro hlava valca, Laylax SP100 pružina. Test na 75 stôp (cca 25m) – rozptyl od 0,5 do 1palca (1,27 – 2,54cm), dve gule trafili presne to isté miesto.

 

Mj23lj (Airsfot retreat)

Upgradoval som všetko až na Teflónový válec v mojej TM VSR. Na 210 stôp (cca 70m) je rozptyl na úrovni 50x50cm s 0.28/0.30g BB (konzistentný výkon s 0,28g BB je 311fps, z 0,30g BB je 308fps). Zistil som ale, že BB je ľahko ovplyvniteľná vetrom.

 

Skruface

Kamarátova jemne upgradovaná TM M14 s TK hlavňou má skoro rovnaký dostrel a lepšiu presnosť ako moja plynová vysoko upgradovaná Tanaka M700 AICS (KM hlaveň, zásobníky upgradované použitím dielov od King Arms a Pax Armatenia). Jeho zbraň má úsťovku 335 FPS, moja 585 FPS.

 

Von Luck (ASF)

Keď som meral rozptyl, meral som na terči vzdialenosť medzi dvoma priestrelmi, ktoré boli najviac od seba. To je cesta, ktorou som  dostal reálny výsledok. Ak by som robil priemer, ten by bol znížený datami strely s menším rozptylom. To by neodpovedalo reálnym hodnotám.

Aby som ale zistil, či niektorá hlaveň nemá rozptyl väčší len v jednom smere (horizontálny/vertikálny) zmeral som najväčšie odchýlky v týchto smeroch a spravil z nich priemer (údaje v hranatých zátvorkách)

Meranie bolo prevedené na 100 stôp (30,5m) s použitím 0,25g BB (u hlavne Prometheus boli použité 0,28g):

 1. TK hlaveň 363 mm x 6,04mm = 6,75“ (17.1cm) /// [5.687" (14,4cm) priemer H&V]

 2. KM teflon 407mm x 6,04mm = 9“ (22,8cm) /// [8.625" (21,9cm) priemer H&V]

 3. Prometheus 363 mm x 6,03mm = 9,5“ (24,1cm, 0,28g BB) /// [7.25" (18,4cm) priemer H&V]

 4. KM 300 mm x 6,04mm = 12,75“ (32,4cm) /// [10.125" (25,7cm) priemer H&V]

Výsledok je rovnaký, TK hlaveň je prvá, aj v spriemerovanom výsledku vertikálnych a horizontálnych odchýlok. Výsledok hlavne Prometheus je trochu sklamanie (keďže na 50 stôp (15.24m) bola presnejšia ako TK hlaveň). To ale nemení nič na výsledku, že TK hlaveň je najlepšia. Jedinou možnosťou ako zlepšiť výsledok je vyškrtnúť najhorší výsledok. Potom je Prometheus druhý a KM 407 tretie. Ale stále je TK hlaveň najlepšia a najkratšia KM 300mm posledná.

Pozerám na tieto výsledky a som veľmi prekvapený TK hlavňou. Je lepšia ako dlhšia hlaveň rovnakého priemeru. Je lepšia ako hlaveň menšieho priemeru a rovnakej dĺžky. A je lepšia aj v porovnaní s rôznymi hmotnosťami BB (TK 0,25g, Prometheus 0,28g).

 

Kyguylal (ASF)

Mám VSR s výkonom 330 FPS a TK hlavňou. Konštantne triafam na vzdialenosť 250 stôp (76m) cieľ veľkosti človeka. Používam 0,30g BB a Nineball hop-up. S týmito BB je rýchlosť cca 290FPS.

 

Whorify (ASF)

TK hlaveň bola navrhnutá na vtedajšie zbrane, ktoré dosahovali maximálneho výkonu 310-330 FPS. Všetko nad túto hodnotu znižuje výslednú presnosť. Použil som TK hlaveň v jednej z mojich AEG zbraní s výkonom 400 FPS. Chronograf ukázal 370 FPS a presnosť sa rapídne znížila.

 

Neznámy

Rozmýšlal som nad „anomáliou“ TK hlavne a aký vplyv môže mať na ne objem valca. Ak je v zbrani plný válec, piest tak nezrýchľuje a akceleruje BB pomalšie ako keď by mal čas akcelerovať pred kompresiou vzduchu vo valci s otvorom. Toto som objavil, keď som testoval kamarátovu P90, ktorá mala pružinu M120 a plný válec.  Presnosť bola výborná. Ďalší kamarát s nášho klubu mal TK hlaveň v MP5 s pružinou M110 a výkonom 365 FPS a valcom s otvormi (štandardný pre MP5). Jeho presnosť bola hrozná s 0,20g BB (dokonca horšia ako s pôvodnou hlavňou), ale keď použil 0,28g BB, jeho zbraň bola vynikajúca. S toho vyplývajú dva faktory :

1.     Plný válec znižuje počiatočnú akceleráciu piestu, takže TK hlaveň môže podávať podobné výsledky aj v zbrani s vyšším výkonom ako 330 FPS

2.     Vyššia hmotnosť BB znižuje akceleráciu BB a zlepšuje vlastnosti balistiky.

 

Neznámy

Neočakávajte zvýšenie dostrelu, ale zvýšenie presnosti. Pomalé cieľe sú pomalé bez ohľadu na použitú hlaveň. Na rýchlo pohybujúce sa ciele vďaka pomalšie letiacej BB treba použiť inú taktiku streľby.

 

Neznámy

Testoval som hlavne od JG, TM, G&G, MadBull, DBC, EdGI, PDI, TK a Prometheus. Moje prachy si zaslužili jedine EdGI s PDI a na druhom mieste TK. Na presnosť povedal by som TK, ale pre odstreľovanie je nepríjemný 1Joule limit.

 

Neznámy

Používam dve VSR odstreľovačky. Prvá má tieto vlastnosti :

-       Laylax/Prometheus 6.03 / 403mm s výkonom 450-460FPS s 0.20g BB. Na 250 stôp (76m) konzistentý rozptyl s 0.36g BB na veľkosť hruďe. Dokopy som na túto zbraň minul cez 1000 libier.

-       Druhá TM VSR G-Spec:

o    TK hlaveň 403mm (s KA tlmičom na predĺženie hlavne)

o    PDI podpery pre hlaveň 4x

o    Laylax navádzač pružiny

o    Laylax M110 pružina

o    Laylax hlava valca

o    Laylax teflónový válec

o    Laylax červený piest

o    Laylax tesnenia

Veľmi konzistentný výkon 311FPS s 0,28g BB, meral som na chronografe 15x a z toho len jednu ranu nameralo s výkonom 314FPS. Na 210stôp je rozptyl veľkosti hrudníku. Osobne si myslím, že výsledok je úžasný.

 

Skúsenosti

 edit 13.6.2010

Toreador

 

Hlaveň som kúpil vo verzii pre AUG/M16/M14, teda s dĺžkou 509mm. Skúšal som ju najprv v AUGu, ktorý má výkon cca 125m/s a v porovnaní s presnou hlavňou 6,03mm od Military Action som žiadny rozdiel nevidel. Preto som hlaveň premontoval do manuálneho Famasa, do ktorého putovala aj pružina Element 120%, s výkonom potrebným pre túto hlaveň. Zatiaľ  testujem a postupne upravujem jednotlivé časti zbrane, aby boli výsledky čo najlepšie. Zistil som, že ťažšie BB sú pre túto zbraň lepšie, ale musel som pre ne upraviť Hop-Up mechanizmus. V pôvodnom nastavení nestačil na 0,28g BB od Guarderu. Čo sa týka presnosti, tak na 45m (odmeraných) som trafil so 100% úspešnosťou krabicu rozmeru cca 50x50cm s BB Marushin 0,30g. BB síce už cca 35metroch začína padať k zemi, ale je to práve tým, že Hop-Up nebolo možné nastaviť na takúto váhu BB. Upravil som Hop-Up tak, aby vyhovoval 0,28g BB od Guarderu. Odmeraný dostrel činí 53 metrov. BB síce letí ešte pár metrov ďalej, ale to je už len voľným pádom. Podľa mňa výborný výsledok, pretože AUG má väčší dostrel, ale takej presnosti nedosahuje ani zďaleka.

 

Test som robil na dlhej chodbe v budove (cca 60metrovej), po stranách s veľkými otvormi po oknách. Hodne fúkalo a ani to, že som bol v budove moc nepomáhalo. Snažil som sa strieľať, keď bol vietor minimálny. Trochu to test mohlo ovplyvniť, ale aj tak je výsledok jednoznačný. Famas s TK hlavňou bol vo všetkých prípadoch o mnoho lepší v presnosti. Testoval som všetky dostupné BB, ktoré som mal doma (0.20 guarder, 0.25 TM a Blaster, 0.28 Guarder, 0.30 Marushin).