Výhody kratšieho piestu v mechaboxe Revolution by SYSTEMA

 

V tomto článku nejde ani tak o potvrdenie, alebo vyvrátenie mýtu, skôr je to o vysvetlení princípov a funkcie mechanizmu, ktorý je trochu iný ako v štandardných mechaboxoch. Je to preklad článku priamo s firmy Systema, ktorá je vývojárom a výrobcom mechaboxov pre PTW zbrane a mechaboxu Revolution.

 

Obsah:
  • Úvod
  • Väčší piest = väčší výkon : Mýty alebo fakty ?
  • Záver

 

Úvod

Dostali sme v minulosti niekoľko komentárov od bystrých užívateľov, ktorí zistili, že náš piest v PTW mechaboxe je kratší ako piest od Tokyo Marui, a tento sme taktiež nasadili v projekte Revolution a tak samozrejme vyvstáva otázka prečo to tak je.  V tomto článku vysvetlíme, prečo kratší piest nevplýva negativne na výkon systému Revolution a aké iné výhody prináša.

 

 

Väčší piest = väčší výkon : Mýty alebo fakty ?

Najprv trochu borenia mýtu : tradičné vedomosti hovoria,  že čím väčší je objem vzduchu vo valci (buď zväčšením vývrtu/priemeru použitím bore-up setu, alebo zväčšením zdvihu použitím dlhšieho piestu ako napríklad v PSG1),  tým väčšia je sila. To je čiastočne pravda. V starších návrhoch od Tokyo Marui je potreba väčšieho objemu vdzuchu kvôli boju s únikmi vzduchu viac než čokoľvek iné. To je možné dokázať matematicky : tradičný válec od TM má priemer cca 23,75mm s zdvihom cca 47mm – to poskytuje objem približne 20.800 mm3 vzduchu. Hoci použijeme najdlhšiu hlaveň pre V2 mechabox (M16 má dĺžku hlavne 509 mm), a predpokladáme, že to nieje presná hlaveň (v našom prípade rátame s priemerom 6,5mm), má objem len cca 16.900 mm3.  Aj keď berieme v úvahu vplyvy ako zvýšený čelný tlak na BB počas výstrelu, vzdušné úniky okolo BB a v iných priestoroch (napríklad v tryske a hop-up komore), je tu stále množstvo vzduchu navyše. A tak, s toho čo sme zistili za roky vývoja, je efektivita užitia využiteľného vzduchu ďaleko dôležitejšia. Vytvorením lepšieho utesnenia v kritických miestach, ako napríklad medzi hlavou piestu a stenou valca, alebo v okolí trysky, nieje potrebný žiaden objem vzduchu navyše (môžeme dokonca povedať, že by bol zbytočný). A tak sme sa rozhodli zredukovať pohyb piestu, takže môžeme získať ďalšie benefity.

 
Dôkaz č.1 - Nižšia spotreba energie

Výhody kratšieho piestu sa zdajú byť jednoduché, ale často sú považované za extrémne dôležité. Prvým s nich je spotreba energie. Zvýšením efektívnosti utesnenia a skrátením zdvihu, piest systému Revolution nemusí cestovať tak ďaleko v porovnaní s piestom od TM. To znamená, že doba práce motoru na každý zdvih je kratšia. Pretože napätie pružiny sa nezmenilo (na vykompenzovanie kratšieho zdvihu používame vyššiu efektivitu utesnenia, nie silnejšie pružiny), každý cyklus v mechaboxe systému Revolution spotrebuje menej energie v porovnaní s mechaboxom od TM. Na mnohých vysoko upravovaných AEG zbraniach s minimom priestoru pre batériu, je znížená spotreba veľmi žiadúca.

 

Dôkaz č.2 - Rýchlejšia reakcia spúšte

Za druhé, zmenšením zdvihu taktiež zmenšíme čas reakcie po stlačení spúšte. Samozrejme, ak piestu stačí menej času na natiahnutie, sa časové oneskorenie medzi tým, ako hráč stlačí spúšť a tým ako reálne zbraň vystrelí, redukuje. V napätých situáciách počas hry, hrá aj 0,05 sekundové oneskorenie rolu medzi zásahom a minutím cieľa.

  

Dôkaz č.3 - Odolnejší mechabox

Za tretie, kratší zdvih piestu taktiež zvyšuje spoľahlivosť. Keďže sme nezmenili priemer piestového ozubeného kolesa, zdrží sa na rovnakej dĺžke obvodu a tak presúva pomer doby spojenia a uvoľnenia pietového kolesa a piestu (t.j. či piestové koleso naťahuje piest, alebo sa voľne točí). V porovnaní s klasickým setupom od TM, piestové koleso systému Revolution strávi viac času točením mimo kontakt s piestom (to znamená, že sa voľne točí bez odporu). Počas práce v režime Fullauto, toto dáva piestu viac času na výstrel (vrátenie sa do prednej polohy), predtým ako ho znova zachytí piestové koleso. Toto kombinované s kratším zdvihom (čo taktiež skracuje čas výstrelu), výrazne znížilo šancu predčasného stretu piestu s ozubením piestového kolesa (kontakt na nesprávnom zube). Keďže je predčasný stret piestu s ozubením piestového kolesa príčinou číslo 1 katastrofických zlyhaní  upgradovaného mechaboxu, krátkozdvihový dizajn systému Revolution výrazne zvyšuje spoľahlivosť. Toto je obzvlášť viditeľné, ak má užívateľ skúsenosť s zasekávaním počas streľby v režime Fullauto. Kvôli narastaniu tlaku sa v zaseknutej zbrani spomalí piest pri doprednom pohybe. Pretože má ale piestové koleso rovnakú rýchlosť otáčania, šanca predčasného stretu piestového kolesa a piestu je takto zvýšená. Systém Revolution má v porovnaní s klasickým setupom od TM, väčšiu časovú rezervu v prípade takejto situácie, pretože jeho piestové kolesu strávi viac času voľným točením.

  

Dôkaz č.4 - Širšie možnosti pre vysokokadenčný setup

Konečne, rozdielny pomer medzi kontaktom a voľným pohybom v systéme Revolution taktiež umožňuje zbrojárom dosiahnuť spoľahlivejšie vysokokadenčné operácie. V mnohých vysokokadenčných setupoch (prevyšujúcich 35 striel za sekundu), musí zbrojár starostlivo uvažovať nad časom potrebným pre vrátenie piestu do prednej pozície po jeho uvoľnení piestovým kolesom  (voláme túto akciu „vystrelový zdvih“), voči času, za ktorý piestové koleso opäť zachytí piest po každom vypustení (to nazývame „okno“).  V zásade, ak sa „okno“ skončí predtým než sa skončí „výstrelový zdvih (pohyb)“, piestové koleso narazí na piest na nesprávnom zube a tým spôsobí katastrofickú chybu. Niektorí zbrojári toto nazývajú „timing error" (chyba časovania). Obvykle, pri vysokokadenčných setupoch, sú tieto chyby časovania častiejšie, pretože je „okno“ len o trochu väčšie ako čas „výstrelového zdvihu“. Posunutím pomeru času, kedy je piestové koleso v zábere a mimo neho, sme predĺžili „okno“, takže zbrojári majú viac miesta na posúvanie ich limitov.

  

Záver

Na záver, zvýšením efektivity systému Revolution, si môžeme dovoliť skrátiť piest a jeho zdvih bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na maximálnu silu.  Touto zmenou zároveň znížime spotrebu energie, zlepšíme reakciu spúšte a vytvárame spoľahlivejší mechanizmus mechaboxu.