Hlaveň

 edit 5.6.2011

Toreador

Obsah:
 • Popis
 • Parametre
 • Geometria
 • Materiály
 • Dĺžky hlavní
 • Výrobcovia

 

Popis

Vnútorná hlaveň je trubka, na ktorej býva namontovaná Hop-Up komora. Dĺžka závisí od zbrane, samozrejme čím dlhšia hlaveň, tým väčšia úsťová rýchlosť. ALE !!! je dokázané, že u airsoftových zbraní platí pravidlo, že čím kratšia hlaveň tým presnejšia je streľba. Samozrejme to predpokladá kvalitná hlaveň a dobre nastavený Hop-Up. To je presne opačne ako u ostrých zbraní, kde ale platia odlišné princípy stabilizácie projektilu.

 

Pravidlá pre vnútorné hlavne:

- dlhá hlaveň = vyššia úsťová rýchlosť, ale nižšia presnosť

- krátka hlaveň = vyššia presnosť, nižšia úsťová rýchlosť

- užšia hlaveň (nižší vnútorný priemer) = vyššia úsťová rýchlosť, ale pravdepodobnejšie zasekávanie BB (náročnejšie na čistenie hlavne a používanie kvalitných presných BB), nižšia presnosť

- širšia hlaveň = vyššia presnosť (vďaka menšiemu počtu odrazov v hlavni), nižšia úsťová rýchlosť

 

Všeobecným konsenzom je názor, že ideálna dĺžka AEG hlavne je 280mm. Príkladom sú reporty od majiteľov zbraní Systema TW5 (kópia MP5 so systémom PTW), ktorý uvádzajú, že ich zbrane s kratšou hlavňou sú presnejšie a dostrelia ďalej ako kolegovia s PTW M4 s dĺžkou hlavne 363+mm a rovnakým výkonom zbrane.

 

Čo sa týka priemeru, ideálny je niekde medzi 6,04 až 6,10mm. Na konci tejto stránky nájdete popis tzv. "wide bore" hlavní ORGA Magnus s priemerom 6,23mm.

 

Parametre

Podstatnou vlastnosťou nieje len dĺžka hlavne, ale aj vnútorný priemer. Originálne hlavne v zbraniach majú priemer väčšinou 6,08mm a viac. Presné hlavne sa vyrábajú v priemeroch od 6,00 do 6,05 mm. Podmienkou je používanie kvalitných guličiek, ktoré majú stály priemer a naozaj guľatý tvar.

 

Dôvodom výmeny hlavne býva potreba zvýšenia presnosti zbrane. U užších hlavní je merateľné zvýšenie výkonu zbrane (aj keď len v rade FPS). Pretože je vnútorný priemer menší, je priestor medzi stenou hlavne a povrchom guličky menší a okolo guličky neprefúkne zbytočne také množstvo vzduchu. Menší únik znamená väčšie množstvo vzduchu tlačiace guličku pred sebou pod väčším tlakom.

 

Hlaveň má na jednom konci otvor a pár výbrusov na stene. Tieto slúžia na montáž Hop-Up gumičky a komory.

 

Podľa mňa najpodstatnejšou vlastnosťou vnútornej hlavne je údaj, ktorý sa ale nikde neuvádza a nikdy nemeria - presnosť vývrtu hlavne. Každý výrobca uvádza vnútorný priemer a dĺžku, ale už nie ovalitu vnútornej plochy hlavne a jej vlnitosť na určitej dĺžke. 

Našiel som pred časom zaujímavý článok porovnávajúci presne tieto parametre interných hlavní, kde ich autor zmeral na špeciálnom prístroji Zeiss Prismo navigator, čo je svetová špička pre meranie prisiem. Kliknite vyššie pre prečítanie celého článku (bohužiaľ nemecky z roku 2008). Z výsledkov vyplýva, že najlepšie sú hlavne od značiek PDI, Prometheus a Systema (zachovanie uvádzaného priemeru, kruhovitosť). Najhoršie na tom boli hlavne namontované priamo v dodaných zbraniach. ich kruhovitosť je značne nestabilná a často krát uvádzaný priemer prekročili o stotiny až destainy milimetru.

 

Hlavne sa väčšinou vyrábajú vŕtaním, výnimkou sú hlavne značky PDI, ktoré sa vyrábaju kovaním za studena, teda rovnako ako hlavne ostrých zbraní. Podľa viacerých testov a názorov ľudí sú to najpresnejšie hlavne aké sa pre AS zbrane dajú kúpiť. A taktiež najdrahšie.

 

Geometria hlavní

Na hlavniach je niekoľko drážok a výbrusov pre rôzne účely:

 1. priečny výbrus pre kontaktný výstupok Hop-Up gumičky
 2. pozdĺžny výbrus pre navádzaciu stojnu Hop-Up gumičky
 3. výbrusy pre zámok hlavne
 4. drážky pre tesnenie, obmedzujúce pohyb vnútornej hlavne vo vonkajšej hlavni
 5. zrazenia / zaoblenia hrán

 

1. Priečny výbrus pre kontaktný výstupok Hop-Up gumičky

Na obrázku nižšie sú tri hlavne (z hora - hliníková pre manuálnu zbraň, Prometheus a Guarder pre AEG zbrane). Každá z nich má trochu inú geometriu tohoto výbrusu.

 

Obvyklé rozmery sú - vzdialenosť od hrany hlavne 1mm, dĺžka výrezu 5mm a jeho hĺbka 2mm.

 

2. Pozdĺžny výbrus pre navádzaciu stojnu Hop-Up gumičky

Opäť vidíme rovnakú zostavu hlavní, pričom je vidieť, že obe hlavne pre AEG zbrane majú tieto výbrusy rovnaké. Jeho dĺžka je 30mm, ale môže byť iná u iných výrobcov. Dôležité je, aby bola drážka dlhšia ako Hop-Up gumička (teda viac ako 22mm). Jeho šírka je 1mm.

 

 
3. Výbrusy pre zámok hlavne

Tieto výbrusy slúžia pre uzamknutie polohy Hop-Up komory na vnútornej hlavni pomocou plastového zámku hlavne. Vždy sú dva oproti sebe v rovnakej vzdialenosti od okraju hlavne, ale niektoré značky robia viacero výbrusov (viď hlaveň Guarder na fotke nižšie). Tieto dva výbrusy navyše slúžia zrejme pre ustavenie neštandardnej Hop-Up komory u menej rozšírených nových modelov zbraní. Štandardné výbrusy sú vo vzdialenosti 22mm od okraju hlavne.

 

 

Obvyklé rozmery sú - vzdialenosť od hrany hlavne 22mm, dĺžka výrezu 2,4mm a jeho hĺbka 0,5mm.

 

4. Drážky pre tesnenie, obmedzujúce pohyb vnútornej hlavne vo vonkajšej hlavni

Používajú sa najmä u dlhších hlavní (od 300 vyššie) a takýchto výbrusov môže byť viac a na rôznych miestach. Na hlaveň sa do týchto drážok nasúva gumové tesnenie, ktoré zabraňuje kmitaniu vnútornej hlavne vo vonkajšej hlavni. Zvlášť u takto "tenkostenných" hlavní pre bežné AEG zbrane to môže byť prínosné. Problém môže nastať u menej kvalitných zbraní, kde môže byť vonkajšia hlaveň krivá, resp. spájaná z viacerých časti. Tu by nasúvané tesnenia mohli spôsobiť prehnutie vnútornej hlavne a tým zhoršenie balistiky guličiek.

 

 

Drážka je po celom obvode hlavne, v rôznej vzdialenosti od jej okraja (spravidla na opačnom konci ako Hop-Up komora). U niektorých veľmi dlhých hlavní môže byť aj v strede dĺžky hlavne. Šírka drážky je 1mm.

 

5. Zrazenia / zaoblenia hrán

 

Hrany na koncoch hlavni sú vždy zrazené, na strane Hop-Up mechanizmu len minimálne (vnútorná hrana cca 0,3-0,5mm, vonkajšia cca 0,1-0,3mm), na strane ústia hlavne je asymetrické zrazenie (cca 0,5 x 2mm - každý výrobca to má inak).

 

Zrazenia vnútorných hrán pre vstup BB

 

Väčšie zrazenia vnútorných hrán na strane ústia hlavne

 

Hrany ostatných výbrusov a drážiek popísaných vyššie sa nezačisťujú, výnimkou je výbrus pre výstupok Hop-Up gumičky, kde niektorý výrobcovia (Guarder) zaobľujú hrany, aby sa neprerezala gumička pri jej montáži, ale hlavne demontáži.

 

 

 

Vonkajší priemer hlavní

Dôležitým parametrom je aj vonkajší priemer hlavní. Väčšinou si tohoto parametru nikto nevšíma, je proste nejak daný tak, aby naň bolo možné nasunúť Hop-Up gumičku a komoru. Avšak niektorý výrobcovia robia hlavne s menším vonkajším priemerom (v radu desatiny až stotín milimetra) a to môže mať vplyv na tesnosť v Hop-Up komore. Ak chcete použiť "užšiu" hlaveň s gumičkou, ktorá má väčší vnútorný priemer, gumička sa bude na hlavni voľne pohybovať. To môže spôsobiť veľké straty vzduchu pri streľbe a teda rapídne zníženú úsťovú rýchlosť zbrane.

 

Obvykle je tento rozmer veľkosti 8.55mm, ale napríklad Guarder má len 8.41 a Prométheus 8.51mm. Hlavne Systema pre ich zbrane PTW majú vonkajší priemer presne 10mm, pričom vnútorný 6.04mm, takže sú oveľa masívnejšie a odolnejšie proti ohybu, či inej deformácii.

 

Po stranách hlavne pre bežné AEG zbrane a v strede hlaveň Systema pre zbrane PTW

 

 

Materiály

Mnoho výrobcov používa mosadz, alebo bronz, niektorý dokonca hliník (najmä pre krátke hlavne) s rôznou povrchovou úpravou (teflon, inox, ...). Existujú aj hlavne z ocele (viď nižšie v zozname výrobcov).

 

Na obrázkoch nižšie sú vnútorné plochy interných hlavní. Prvá je nová hlaveň Prometheus - oproti vonkajšej leštenej ploche vyzerá vnútorná hodne zvrásnená. Zrejme ostatok po vŕtaní a bez dodatočnej povrchovej úpravy. 

 

 

Druhá je už vyššie spomínaná hlaveň Guarder, z ktorej sa po pár tisíc výstreloch obrúsil teflón.

 

  

ORGA Magnus 

Zaujímavou novinkou sú hlavne spoločnosti ORGA Airsoft - typ MagnusHD a Magnus. Spoločnosť ich označuje ako "wide bore" teda hlavne so širokým / zväčšeným vývrtom. Sú opakom "presných" hlavní, ktoré majú čo najmenší priemer vývrtu.

 

Hlavne typu MagnusHD majú vnútorný priemer 6.13mm a typ Magnus dokonca 6.23mm. Firma ORGA vysvetľuje, že čím menší má hlaveň vnútorný priemer, tým viac sa BB projektyl v hlavni pri jej preletom odráža od steny. A teda stráca rotáciu udelenú Hopovou gumičkou = znižuje presnosť streľby. Preto presné hlavne "doťahujú" zníženú presnosť väčšou dĺžkou a často krát viac utiahnutým hopovým mechanizmom, ktorý ale opätovne znižuje o niečo úsťovú rýchlosť.

 

Hlavne firmy ORGA majú väčšiu medzeru medzi guličkou a stenou hlavne a preto medzi nimi dochádza k minimálnemu kontaktu. Rotácia udelená Hopovým mechanizmom nieje narušená (alebo nie do takej miery) a preto je streľba presnejšia, ale hlavne stabilnejšia (bez BB uletených náhodným smerom hore, či do strán). Zväčšením priestoru okolo guličky ale dochádza k nižšej efektivite využitia stlačeného vzduchu a teda tieto hlavne znižujú úsťovú rýchlosť (výrobca udáva 8-10m/s).

 

K výhodám sa pridá menšia problémovosť s menej kvalitným strelivom, nakoľko sa guličky nemajú kde zasekávať, taktiež s tým súvisí lepšie podávanie BB a zabránenie duseniu zbrane.

 

K nevýhodám patrí už spomínané zníženie výkonu a taktiež aj vyššie nároky na kvalitu a nastavenie Hopovej komory a hopovej gumičky. Ak sa mechanizmus hopovej komory sám počas streľby prestavuje, alebo gumička nesedí správne, najväčšia výhoda tejto hlavne - presnosť a stabilita streľby - sa stratí.

 

Výrobca proklamuje presnosť 55-65mm pri výkone 1J (cca 328fps / 100m/s). Osobne mám skúsenosť s drážkovanou hlavňou Tanio Koba, ktorá dosahuje podobných výsledkov (ale je obmedzená práve na 1J hranicu energie).

 

Na druhú stranu táto firma predáva zrejme najtesnejšie hlavne s pomedzi všetkých výrobcov a to typ SuperPowerBarrel s priemerom presne 6.00mm (s toleranciou ±0). Takáto hlaveň poskytne najvyšší pridavok k úsťovej rýchlosti, na druhú stranu aká koľvek nečistota, resp. menej kvalitná gulička spôsobí zasekávanie. Predpokladám, že tento typ hlavne bude určšený hlavne do ostreľovacích pušiek a zbraní s nízkou kadenciou.

  

Vyrábané dĺžky hlavní

 • 705 mm - PSG-1 ++ (predĺžená hlaveň do celého tlmiča)
 • 650 mm - PSG-1 + (predĺžená hlaveň do časti tlmiča)
 • 590 mm - PSG-1
 • 550 mm - M16A1/A2, AUG+ (predĺžená hlaveň do tlmiča), M14
 • 534 mm - SG550
 • 510/509 mm - M16A1/A2/VN, AUG, M14
 • 505 mm - M4A1
 • 500 mm - M14
 • 488/472 mm - FAMAS SV/F1 (rôzne zdroje uvádzajú inú dĺžku)
 • 469 mm - G3A3/A4/SG1
 • 460 mm - AK74MN, G3
 • 455 mm - AK47/AK47S
 • 444 mm - M60
 • 433 mm - Type 89, M14 SOCOM
 • 429 mm - CA33E
 • 422 mm - M14 SOCOM, M249
 • 410 mm - M4/SR16, SG551+, XM177, M4A1
 • 370 mm - M4A1
 • 363 mm - M4/SR16, SG551
 • 325 mm - M4A1
 • 310 mm - G36C, M933
 • 300 mm - M733, M1A1 Thompson, MC51C long, M4A1, AK Beta +
 • 285 mm - MC51
 • 260 mm - AKS74U
 • 247 mm - P90, G36C, CAR15, SG552
 • 245 mm - UZI
 • 230 mm - MP5A4/A5/SD5/SD6, AK Beta
 • 215 mm - MP7A1+
 • 210 mm - G3 SAS
 • 185 mm - M4 PMC
 • 182 mm - MP7A1
 • 170 mm - MP5K/PDW +
 • 141 mm - MP5K/PDW
 • 131 mm - MAC
 • 127,5 mm - Vz. 61
 • 110 mm - MP5K
 

Výrobcovia

 

 

AGM

 • 6.10mm - dodávané v kompletných zbraniach

 

AimTop

 • 6.03mm - Stainless Steel S303

 

Classic Army

 • 6.04mm - Bronz
 • 6.04mm - Stainless Steel
 • 6.08mm - dodávané v kompletných zbraniach

 

CYMA

 • 6.08mm - dodávané v kompletných zbraniach

 

Deep Fire

 • 6.02mm - Stainless Steel
 • 6.04mm - Stainless Steel

 

Element

 • 6.04mm

 

G&G

 • 6.04mm - dodávané v kompletných zbraniach

 

Guarder

 • 6.04mm - Mosadz s lesklým pochrómovaným povrchom
 • 6.02mm - Mosadz

 

JBU

 • 6.03mm - hliník
 • 6.01mm - pre plynové pištole
 • 6.01mm - pre AEG

 

KM / HEAD1950

 • 6.04mm typ TN - mosadz s povrchovou úpravou teflónu a niklu
 • 6.04mm typ Precision - mosadz, pre pištole

 

Laylax

 • 6.03mm - hliníková zliatina
 • 6.01mm - pre plynové pištole

 

Madbull

 • 6.01mm typ Ultimate - 7075 Hliník
 • 6.03mm typ Black Python - Hliník, verzia 2 má kvalitnejší povrch ako V1

 

Military Action

 • 6.03m - hliník

 

Nine Ball (Laylax)

 • 6.03mm - hliník

 

Orga

 • 6.00mm typ SuperPowerBarrel
 • 6.10mm typ MagnusHD barrel pre PTW
 • 6.13mm typ MagnusHD barrel wide bore - mosadz s teflónovou úpravou
 • 6.23mm typ Magnus barrel wide bore

 

PDI

 • 6.01+mm typ Raven - STKM13C oceľ s Palsonite & QPQ povrchovým opracovaním, tolerancia priemeru ±0.007mm, kované za studena
 • 6.01mm - SUS304 Stainless Steel, kované za studena, tolerancia ±0.002mm
 • 6.05mm - SUS304 Stainless Steel, kované za studena, pre odstreľovacie pušky, tolerancia ±0.002mm
 • 6.08mm - SUS304 Stainless Steel, kované za studena, pre odstreľovacie pušky, tolerancia ±0.002mm
 • 6.04mm - SUS304 Stainless Steel, kované za studena, vonkajší priemer 10mm (ostatné 8.55mm), pre Systema PTW, tolerancia ±0.002mm
 • 6.01mm - SUS304 Stainless Steel, kované za studena, vonkajší priemer 10mm (ostatné 8.55mm), pre Systema PTW, tolerancia ±0.002mm

 

PPS10 (Laylax)

 • 6.03mm - hliník

 

Prometheus (Laylax)

 • 6.05mm typ Returner - mosadz s teflónovým povrchom PTFE
 • 6.05mm typ ASH (Laylax) - hliníková zliatina
 • 6.03mm typ EG (Laylax) - hliníková zliatina

 

ProArms

 • 6.01mm - pre pištole

 

Ra-Tech

 • 6.03mm - Stainless Steel
 • 6.01mm - Stainless Steel, pre plynovky WE


Systema BS

 • 6.04mm - hliníková zliatina
 • 6.10mm - používaná v PTW prvej generácie v roku 2006

 

Tanio Koba - drážkované hlavne, viac v článku v sekcii Teória vs. realita

 • 6.04mm - mosadz s povrchovou úpravou

 

Tokyo Marui

 • 6.12mm - dodávané v kompletných zbraniach