Prevody - Gearbox

  edit 30.10.2010

Toreador

Obsah:
 • Popis
 • Sety kolies
 • Prevodový pomer
 • Ozubenie
 • Rozdiely
 • Materiály a stavba kolies
 • Systema

 

 

Popis

Prevody v mechaboxe slúžia na prevod rotačného pohybu motora na priamočiary vratný pohyb piestu vzduchotechniky. Zároveň znižujú počet otáčok motora na otáčky vhodné pre posuv piestu.

 

Tvoria ho tri ozubené kolesá – motorové, stredové a piestové. Môže byť aj iný počet, záleží na type mechaboxu. U AEP mechaboxov a mechaboxu Systema Revolution sa používajú štyri, dve sú stredové.

 

Motorové koleso (anglicky Bevel gear) – koleso, ktoré je v kontakte s kužeľovým kolesom motora. Zároveň má na menšom priemere od 4 do 8 zubov antirevezru (vynimoťne len dva) – spolu so západkou je to mechanizmus zabraňujúci opačnému točeniu ozubených kolies a motora, keď sa cyklus zbrane v režime streľby AUTO stopne pri stlačenej pružine. 

Stredové koleso (anglicky Spur gear) – koleso ktoré znižuje prevodový pomer medzi motorovým a piestovým kolesom. Obsahuje dvoje ozubenie s rôznymi priemermi. Podľa priemeru a počtu zubov týchto dvoch ozubení sa určuje typ kolies (od superrýchlostných po superzáťažové).

 

Piestové koleso (anglicky Sector gear) – obsahuje jedno plné ozubenie pre prenos sily a otáčok so stredového kolesa a jedno polovičné ozubenie pre posuv piestu.  Naviac má  oproti predchádzajúcim kolesám dve vačky. Jedna posúva ramienko podavača a druhá na druhej strane kolesa otáča prerušovač streľby s režime SEMI. Toto koleso má rôzne vybrania a otvory pre zníženie hmotnosti (najmä u superrýchlostných typov kolies).

 

Sety kolies

Ozubené kolesá sa vyrábajú v niekoľkých typoch :

 

Typ kolies Prevodový pomer teoretická kadencia (motor 25 000 ot/min) určené pre pružinu
Vysokorýchlostné 13:1 32 M90-M100
Rýchlostné 16:1 26 M90-M110
Štandardné 18:1 (18,7:1) 23 (22) do M130
Záťažové označované ako 100:300 (prípadne 100:200, 24:1) (17) do M150
Superzáťažové 32:1 13 do M200
Infinity 45:1    

 

Tu uvádzam spočítané prevodové pomery u setov kolies niektorých značiek:

PROMETHEUS
Typ kolies Prevodový pomer
High Speed 16.45
Standard Torque 18.72
Double Torque 23.78
Triple Torque 25.84
Max Torque 36.81

SYSTEMA
Typ kolies Prevodový pomer
Ultra High Cycle 15.50
High Speed 16.45
Standard 18.72
Torque-Up 23.78
Super Torque-Up 27.50
Ultra Torque-Up 36.82
Infinite Torque-Up 45.00

PHEONIX
Typ kolies Prevodový pomer
Super High Cycle 16.00
High Cycle 17.36
Powered 21.60
High Powered 23.44
Super Powered 25.65
Ultimate Powered 39.60

TOKYO MARUI
typ mechaboxu Prevodový pomer
V1 15.20
V2/3/6 18.72
V7 21.76
   
CLASSIC ARMY
Typ kolies Prevodový pomer
Standard/Stock 18.72

GUARDER
Typ kolies Prevodový pomer
Standard Flat Ratio 21.76
Infinity Torque-Up 45.00


Neexistuje len jedno unifikované pomenovanie týchto typov a výrobcovia používajú rôzne názvy. Tu je pár ukážok ako ich odlíšiť (aj tak ale odporúčam vyberať set kolies podľa prevodového pomeru):

 • vysokorýchlostné sety kolies - Superspeed, Ultraspeed,...
 • rýchlostné sety kolies - Highspeed, speed,...
 • štandardné sety kolies - Standard, Normal, Regular, ...
 • záťažové sety kolies - Double Torque, Torque up, Torque, High Torque, Low Noise, Quiet Torque,...
 • superzáťažové sety kolies - Tripple Torque, MAX Torque, Super Torque, Ultra Torque,...

 

Prevodový pomer

Prevodový pomer určuje pomer otáčok motora voči otáčkam piestového kolesa. Napríklad u superrýchlostného setu kolies spraví motor 13 otáčok a cez prevod troch kolies (štyroch ak beriem v úvahu aj pastorok motora) otočí piestové koleso o jednu otáčku. U superzáťažového setu kolies spraví motor 32 otáčok na jednu otáčku piesotvého kolesa. Keďže rýchlosť motora je rovnaká (25 000 ot/min - predpokladáme porovnanie s rovnakým motorom), je rozdiel v podobe kadencie obrovský - kým superzáťažový set spraví jednu otáčku (jeden výstrel), superrýchlostný set spraví 2,46 otáčky a to znamená že výsledná kadencia je 2,46x vyššia ako s použitím superzáťažového setu kolies. Ak je so superzáťažovým setom kadencia napr. 13 RPS, tak so superrýchlostným setom je to teoreticky 32 RPS. Samozrejme je tento výpočet správny len ak máme všetky ostatné súčiastky v mechaboxe (a taktiež podmienky merania) totožné.

 

Ako spočítať prevodový pomer (nutné spočítať počet zubov na jednotlivých kolesách):

A1 - počet zubov na pastorku motoru (obvykle 10 zubov)

B1 - počet zubov na veľkom priemere motorového kolesa (obvykle 30 zubov)

B2 - počet zubov na malom priemere motorového kolesa

C1 - počet zubov na veľkom priemere stredového kolesa

C2 - počet zubov na malom priemere stredového kolesa

D1 - počet zubov na celom ozubené piestového kolesa

 

(A1/B1)*(B2/C1)*(C2/D1) a použiť funkciu "1/x" na vedeckej kalkulačke (proste prevrátená hodnota výsledku).

 


V realite ale takýto stav nenastane, pretože ak je použitý jeden s týchto setov (musíme povedať extrémnych, či na jednu alebo druhú stranu - kadencia x výkon), vždy sa tomu prispôsobujú aj ostatné súčiastky zbrane (motor, vzduchotechnika, strelivo,...).

 

Prevodový pomer určuje priemer a počet zubov jednotlivých ozubení na sete kolies. Nižšie si ukážeme príklady na jednotlivých setoch značiek Element a Systema (u iných výrobcom môžu byť typy a veľkosti ozubení iné, preto kolesá navzájom nemiešajte, ani s iných setov toho istého výrobcu):

Rýchlostný set - Element s prevodovým pomerom 16,45

 

Štandardný set - Element s prevodovým pomerom 18,72

 

Záťažový set - Element s prevodovým pomerom 25,22

 

Superzáťažový set - Element s prevodovým pomerom 36,81

 

Na obrázkoch vyššie vidíme všetky tri kolesá setu a počet zubov na jednotlivých stupňoch kolies. Uznávam, že to môže byť trochu matúce, a aj neporovnateľné, keďže dva sety používajú priame ozubenie a ďalšie dva šikmé ozubenie (v poslednom prípade dokonca zmiešané typy ozubenia).

 

V každom prípade ale vidieť rozdiel medzi jednotlivými setmi - pre rýchlostné sú ozubenia stavané do rýchla (menej otáčok na motorovej strane) a pre superzáťažové do pomala (viac otáčok na motorovej strane prevodu).

 

Štandardný set - Systema ENERGY

 

Záťažový set - Systema ENERGY

 

Superzáťažový set - Systema ENERGY

 

U setov od firmy Systema vidíme rozdielny počet ozubenia na najmenšom stupni motorového kolesa - pre štandardný set 13 zubov, pre záťažový 11 zubov a pre superzáťažový 9 zubov. U stredového kolesa sa menší stupeň nemení a u väčšieho je to pre štandardný set 43 zubov, pre záťažový 44 zubov a pre superzáťažový 45 zubov. Ostatné ozubenia sa nemenia.

 

Ozubenie

Používajú sa dva typy ozubenia a to priame a šikmé (helical). U priamych delíme ešte ozubenia podľa tvaru zubu - pre rýchlostné sety má zub tvar trojuholníka (s rovnými stenami zubu) a pre záťažové sety ma zub vypuklý tvar steny.

 

Šikmé zuby sú ľavo, alebo pravotočivé pod uhlom 45°. Sú nižšie a tak sa ich po obvode kolesa nachádza viac (preto sú iné počty zubov priamych a šikmých na sete kolies s rovnakým prevodovým pomerom).

 

Rozdiely

Pre niektoré typy mechaboxov nesedia žiadne s týchto setov a preto sa vyrábajú špeciálne sety kolies len pre tieto mechaboxy. Za všetky dva najznámejšie sú sety pre zbraň M14 (mechabox V7) a pre zbrane PSG-1 a SR25 (predĺžený mechabox V2) - viz obrázky:

 

... stredové koleso pre M14 (vľavo) má na oboch ozubeniach o 5 zubov menej ako štandard,

 

 

... piestové koleso pre SR25 a PSG-1 (vľavo) má o tri zuby viac v pri vačke ramienka podavača,

 

Spomenúť musím aj set kolies pre zbrane M60/M249, ktoré sú úplne odlišné od klasických, vyššie spomenutých.

 

Všetky kolesá sú značne odlišné, taktiež aj pastorok na motore. Piestové koleso má na ozubení naťahujúce piest o dva zuby menej (pre väčšiu kadenciu), stredové je značne menšie ako obvykle, a motorové koleso a pastorok nemajú kužeľové ozubenie ale priame.

 

 

Materiály a stavba kolies

Samozrejme je naprostá väčšina kolies z ocele (ak nerátame najlacnejšie čínske zbrane s plastovými kolesami). Niektoré kolesá majú kalené ozubenie.

 

Jednotlivé kolesá sú zložené s viacerých kusov - každý stupeň ozubenia je na osičku lisovaný postupne. Taktiež vačka pre ramienko podavača je dolisovaná do piestového kolesa. Piestové koleso má množstvo otvorov, alebo vybraní pre zníženie hmotnosti kolesa. To je dôležité najmä u rýchlostných setov kolies. Na stredovom sa toho moc ušetriť nedá, ale na motorovom sa taktiež v niektorých prípadoch dá spraviť odľahčenie.

 

Systema u svojich nových setov ENERGY používa na piestových kolesách karbónovú vložku.

 

Novinku predstavila firma Modify, ktorá robí sety kolies v špeciálnych rámoch. Tie sa priamo vložia do mechaboxu a na osičky sa nasunú ložiská (tie sú ale špeciálne). Nič netreba vypodložkovať, pri zatváraní polovíc mechaboxu je všetko pekne na mieste a nehrozí riziko zlej montáže tým aj zničenia kolies, alebo ďalších interných častí. Nevýhoda je nemožnosť vymeniť len jedno koleso (napríklad ak sa poškodí), je treba kúpiť znova celý set.

 

 

Systema

Táto firma má vždy niečo extra, niečo iné oproti klasickým výrobcom, niečo som už spomenul vyššie.

 

Systema vyrába jednak sety kolies pre klasické mechaboxy (V2, V3, ...), tak vlastný mechabox Revolution, nehradzujúci V2 mechabox a do tretice mechabox pre PTW zbrane. Oba posledne spomenuté sú hodne odlišné a to sa týka aj setov kolies.

 

U mechaboxu Revolution je použitá štvorica kolies (4 osi).

Systema Revolution V2 mechabox

 

U mechaboxu PTW pre zmenu len dvojica osí (kolies je ale 7, ich stavba pripomína planetovú prevodovku).

 

Systema PTW mechabox