Ložiská

 edit 6.1.2012

Toreador

Obsah:
  • Popis
  • Typy
  • Materiály
  • Výrobcovia

 

Popis

Ložiská znižujú trenie a preto napomáhajú najmä motoru. Ten spotrebuje menej energie na prekonávanie nižších odporov a batéria vydrží dlhšiu dobu. Taktiež menšie trenie môže napomáhať k vyššej kadencii.

 

Typy

Poznáme ložiská klzné a guličkové. Guličkové môžu byť axiálne a radiálne. Väčšinou sa používajú radiálne. Pre zbrane upgradované na výkon je lepšie používať klzné ložišká (alebo vysokokvalitné guličkové). Naopak pre vysokokadenčné zbrane sú určené jednoznačne guličkovoé ložiská.

 

U niektorých kĺznych ložisiek sú na vnútornej ploche jedna až dve drážky, v ktorých sa sústreďuje vazelína (tzv. samomazné ložiská).

 

Pri výbere ložisiek si musíte dať pozor na ich priemer. Vašina má priemer 6mm, u zosílených mechaboxov sa používajú 7mm a 8mm (najnovšie aj 9mm). Aké ložiská máte v mechaboxe zístíte až ich zmeraním, prípadne je možné zistiť rozmer ložisiek v recenziách či z popisov v eshopoch.

 

Ukážka 6mm guličkového (dole) a klzného ložiska (hore)

 

Všetky typy mechaboxov využívajú kruhové ložiská, jedine mechabox pre zbrane P90 a M1A1(Tompson) majú dve ložiská predĺžené (viď obrázok nižšie)

 

Odlišná dvojica ložisiek pre P90 a M1A1(Tompson)

 

Ďalšie typy ložišiek sa v mechaboxe používajú na tŕni pružiny a na hlave piestu (obe slúžia na uvoľnenie pohybu pružiny pri práci mechaboxu - pružina rotuje pomocou týchto ložisiek a nedeformuje sa). Obe tieto ložiská sú axiálne.

Axiálne ložisko pre pružinu

 

Materiály

Niektorí čínsky výrobcovia vkladájú do svojich mechaboxov plastové klzné ložiská. Vo výnimočných prípadoch vydržia prvých pár tisíc striel. Väčšinou menej. Odporúčam vymeniť hneď po kúpe zbrane. Oceľové klzné, alebo guličkové ložiská a kalenými časťami sú dostatočne kvalitné, aby vydržali viac ako zbytok zbrane.

 

Výrobcovia

5KU (6mm)

Action (6, 7, 8, 9mm)

A.D. (8mm pre M249)

AirsoftPro

Ares (6, 7, 8mm)

Classic Army

Deep Fire (6, 7mm)

Element (6, 7, 8, 9mm)

Falcon (6mm)

G&G (6mm)

G&P (8mm)

Guarder (6mm)

ICS

Kanzen (6, 7, 8 mm Stainless steel/ceramic pre AEP, AEG a PTW)

King Arms (6, 9mm)

Lonex (5.9, 8mm)

Magic Box (5.9mm pre TM nexgen EBB)

Modify (6, 6.1, 7 a 8mm)

Nine Ball (pre AEP)

Prometheus (6, 7mm)

Real Sword (7mm)

SHS (6, 7, 8, 9mm)

Systema (Area 1000, High Speed, verzie pre AEG a PTW)

UFC (6, 7 a 8mm)

 

Podložky

 edit 6.1.2012

Toreador

  • Popis
  • Vypodložkovanie ozubených kolies

 

Popis

Pre správnu vzájomnú polohu kolies v mechaboxe sa používajú podložky. Existujú od rôznych  výrobcov a sú v rôznych hrúbkach. Najčastejšie 0,5mm,  0,3mm, 0,2mm a 0,1mm. Vyrábajú sa z rôznych plechov (oceľový zinkovaný, mosadzný). 

 

Na obrázku nižšie sú rozne podložky, tie menšie majú vonkajší priemer 5,8mm a tie väčšie 7,5mm (priemer otvoru je vždy 3mm). Pozor - podložky s väčším priemerom sa niekedy nedajú použiť pod niektoré ozubené koleso, buď je na vine príliš zapustené ložisko a tak podložka leží na tele mechaboxu, alebo môže podložka kolidovať s ozubením iného kolesa (typicky na motorovom kolese).

 

 

Vypodložkovanie ozubených kolies

Pekný, anglický návod o vypodložení ozubených kolies je na tu : https://www.858airsoft.com/

 

Hneď na začiatku pripomínam, že sa jedná o časovo náročnú prácu, pri ktorej musí byť človek trpezlivý. Kolesá nesmú byť v mechaboxe príliš utiahnuté, ale ani nesmú mať veľkú vôľu. Obecne je toto prvá vec, ktorú odporúčam spraviť na čínskych zbraniach. Väčšinou majú mechaboxy zmontované na rýchlo, kolesá majú značnú vôľu. Taktiež ak ste sa rozhodli vymeniť ložiská (s plastových na klzné prípadne rovno na guličkové), je nutné znova spraviť vypodloženie kolies. Pred prácou ešte skontrolujte rovinnosť všetkých podložiek, ohnuté, alebo nejakým spôsobom deformované podložky nepoužívajte.

 

Najprv si rozoberieme mechabox, všetko s neho vymontujeme (včetne ložisiek), poriadne vyčistíme od vazeliny, prípadne iných nečistôt. Vložíme do oboch polovíc mechaboxu ložiská.

 

Začíname stredovým kolesom. Vložíme ho na svoje miesto v mechaboxe. Skúsime pretočiť (tlačíme na koleso v smere jeho osi) a zistíme, či je plocha kolesa v kontakte s plochou tela mechaboxu. Záleží na pozícii ložiska mechaboxe. Môže byt trochu zapustené, zarovno, alebo trochu nad plochou mechaboxu. Ak koleso drie o telo mechaboxu, nasunieme na os kolesa jednu s podložiek. Začíname od najtenšej podložky. Ak je koleso stále v kontakte, zameníme podložku za hrubšiu, prípadne doplníme ďalšiu. Medzi telom mechaboxu a kolesom by mala vzniknúť malá štrbina, maximálne však 0,5mm vysoká. Teraz priložíme druhú polovicu mechaboxu, zavrieme  a skúsime točiť kolesom. Prípadne tenkým skrutkovačom skúšame tlačiť na os kolesa v strede ložiska. Ak sa posúva otvoríme mechabox a vložíme na druhú stranu podložku. Skúšame to takto na sucho pokiaľ má len minimánu vôľu medzi oboma polovicami mechaboxu. Na záver obe polovice mechaboxu stiahneme skrutkami (vyberajte aspoň tri najbližšie skrutky v okolí prevodov, tak aby tvorili trojuholník). Poriadne dotiahnite a znova skúste točiť kolesom a zistite či ešte má nejakú vôľu. Väčšinou budete musieť ubrať s podložiek, alebo zameniť za tenšie, pretože keď to skúšate len s mechaboxom stisnutým v rukách, nemáte takú silu, aby ste nasimulovali pevnú montáž mechaboxu.

 

Ak je stredové koleso aj v zmontovanom mechaboxe dobre vypodložené (lepšie je mať jemnú vôľu – v rozmedzí 0,1-0,2mm), môžete prejsť na piestové koleso. Stredové si zatiaľ s mechaboxu vyberieme a rovnaký postup ako som písal vyššie prevedieme aj s týmto kolesom.

 

Poznámka : vždy vkladajte kolesá len do jednej polovice mechaboxu, druhú polovicu prikladáme len keď chceme odskúšať vôľu.

 

Ak máte otestované aj piestové koleso, vložíme stredové aj piestové kolesá do mechaboxu spoločne, zmontujeme a odskúšame točenie aj vôľu oboch kolies. Mali by isť ľahko, ale zároveň mať minimálnu vôľu voči mechaboxu, ale aj voči sebe. Taktiež sa nesmú navzájom o seba drieť a dotýkať inými plochami ako ozubením.

 

Poznámka : používajte podložky takého vonkajšieho priemeru, aby nevadili ozubeniu druhého kolesa (hlavne v prípade motorového kolesa).

 

Rovnaký postup je aj u posledného – motorového kolesa. Taktiež po jeho vypodložení vyskúšame všetky tri kolesá najprv na sucho, potom aj v pevne zmontovanom mechaboxe. Ak sa objaví nejaká vôľa, alebo drhnutie, musíme každé koleso prepodložkovať.

 

Ak máte typ mechaboxu, kde je iný počet ozubených kolies, platí tento postup rovnako. Najprv vypodložíme každé koleso zvlášť, potom odskúšame kombinácie každých dvoch kolies, ktoré sú navzájom v kontakte a následne odskúšame všetky naraz. Vždy otestujeme aj v pevne zmontovanom tele mechaboxu.

 

Ak sme s vypodložením všetkých kolies spokojný, všetky vyberieme (podložky necháme na osičkách), premažeme vazelínou ozubenia aj ostatné plochy kolies, trochou vazelíny potrieme aj všetky ložiská. Vazelíny má byť tak primerane, nesmie jej byť veľa, aby bránila v pohybe kolies, alebo sa vytláčala cez okolité otvory von. V každom prípade, by mali byť aspoň trochu namazané všetky plochy kolies. Nezabudnúť aj na ozubenie na motore. Tam si treba dať pozor, aby sa vazelína nedostala do vnútra motoru. To mu neprospieva.