HOP-UP

Články
 1. Hop-Up a jeho vplyv na dostrel
 2. Tvrdosť Hop-Up gumy

 

Hop-Up a jeho vplyv na dostrel

 edit 5.10.2010

Toreador

Obsah
 • Úvod
 • Popis mechanizmu
 • Vnútorná balistika
 • Vonkajšia balistika
 • Magnusov efekt
 • Nastavenie Hop-Up mechanizmu
 • Meranie dostrelu

 

Úvod

Hop-Up bol vymyslený ako prvok, ktorý má zásadne zlepšiť vlastnosti vonkajšej balistiky airsoftových zbraní. Princíp je jednoduchý a aj keď existuje konštrukčne viacero odlišných mechanizmov, spája ich rovnaký princíp udeľovania rotácie guličke.

 

Popis mechanizmu

Hop-Up mechanzimus sa skladá z Hop-Up komory, Hop-Up gumičky, pohyblivých elementov pre nastavovanie a vnútornej hlavne zbrane. Prácu mechanizmu môžeme popísať jednoducho – jediným žiadaným efektom je už spomenuté udelenie rotácie guličke v hlavni. Ovšem nastavovací mechanizmus je zložitejší. Existuje niekoľko rozdielnych konštrukcií, ktoré sa prispôsobili tvaru a konštrukcii zbrane. Podrobnejší popis nájdete v inom článku, ale spomeniem, že v tomto mechanizme sa mení rotačný, alebo posuvný pohyb taktieť na posuvný, ktorý vtláča povrch Hop-Up gumičky otvorom v hlavni do priestoru, kde sa nachádza gulička.

 

Vnútorná balistika

Hop-Up nemá zásadný vplyv na vnútornú balistiku. Počiatočná rýchlosť guličky v hlavni narastá a je z pohľadu celkovej rýchlosti guličky počas jej letu k cieľu maximálna približne na úrovni ústia hlavne, kde guličku ešte poháňajú plyny zo vzduchotechniky zbrane. Z celkového času letu gulička strávi letom cez vnútornú hlaveň len pár stotín sekundy. Najpodstatnejšie je, že počas letu v hlavni sa ešte neprejavuje Magnusov efekt (vysvetlím nižšie).

 

Vonkajšia balistika

Naopak, pre vonkajšiu balistiku má Hop-Up mechanizmus (resp. spomínaný Magnusov efekt rotovanej guličky) zásadný vplyv. Na to aby sme to pochopili musím vysvetliť čo je Magnusov efekt.

 

Magnusov efekt

Magnusov efekt je fyzikálny efekt prejavujúci sa u objektu, ktorý rotuje okolo svojej osi (alebo ťažiska) pri pohybe kvapalinou. Objekt vytvára vír kvapaliny okolo svojho povrchu a vytvára silu kolmú na smer pohybu objektu.  V airsoftovom poňatí to znamená, že gulička má spätnú rotáciu, ktorá tlačí vzduch pod seba (smerom, ktorým pôsobí gravitačná sila). To spôsobí, že vzduch nad guličkou má menšiu hustotu a vzduch pod guličkou väčšiu. Gulička sa vďaka tomu „kĺže“ po spodnej hustejšej vrstve vzduchu a teda neklesá k zemi pôsobením gravitácie okamžite.

 

Meraním v špeciálnych aerotuneloch sa zistilo, že hustejší vzduch pod rotujúcim objektom vytvára „ohon“ podobný tomu, ktorý vzniká pri prelete kométy okolo slnka (samozrejme tam platia úplne odlišné fyzikálne okolnosti a zákony).

 

Inak aj keď si to často neuvedomujeme, platí tento efekt v mnohých športoch kde sa loptička „vrhá“ relatívne vysokou rýchlosťou (napríklad golf, futbal, tenis, stolný tenis a podobne).

 

Nastavenie Hop-Up mechanizmu

Rôznym nastavením prítlaku Hop-Up gumičky sa určuje rýchlosť rotácie guličky, čo po opustení hlavne ovplyvňuje dostrel. Nastavenie je iné pre rôzne hmotnosti streliva a taktiež aj pre rôzny výkon zbrane.

 

Týmto sa môžeme vrátiť späť k vonkajšej balistike guličky (v tomto odseku nebudeme brať v úvahu vplyv vetra).

 

Bez použitia Hop-Up mechanizmu a teda bez účinku Magnusovho efektu začína gulička vplyvom gravitácie a klesajúcej rýchlosti (po opustení hlavne) pomaly klesať k zemi. Keďže gravitácia je konštantná, ubytok výšky je tým väčší, čím menšia je rýchlosť guličky.

 

 

Pri zapojení Hop-Up mechanizmu sa účinok prejaví plochou dráhou letu guličky na určitú vzdialenosť. Táto vzdialenosť vyplýva so samotného nastavenia Hop-Up mechanizmu, hmotnosti guličky a výkonu zbrane (opakujem, neberieme teraz v úvahu vplyv vetru). Pri ideálnom nastavení si drži gulička maximálne možnú plochú dráhu letu a potom začne relatívne rýchlo padať k zemi. Dostrel sa zväčšuje, ale je to individuálne u každej zbrane a streliva. Rapídne sa však zlepšuje presnosť na rovnakých vzdialenostiach. Kde ste predtým museli „strieľať“ po balistickej kryvke, teraz letí gulička rovno. 

 

Ovšem dostrel sa dá ešte trochu vylepšiť, aj keď na úkor presnosti. Keď sme si s kamarátmi porovnávali zbrane, respektíve ich dostrel, zistil som, že často si ľudia nastavujú Hop-Up tak, aby sa na určitej vzdialenosti gulička jemne zdvihla a až potom padala. Netreba to ale prehnať, inak gulička váš cieľ preletí a padne za neho. Osobne si myslím, že by takého „prizdvihnutie“ nemalo prekročiť výšku 20cm, pretože neminiete ani hráča, ktorému za nejakou prekážkou trčí len hlava. Ale je potrebné si to natrénovať.

 

 

Meranie dostrelu

Niekedy je náročné dobre nastaviť Hop-Up mechanizmus, pretože ľudia s horšími očami (ja) už nemusia vidieť tak malú guličku na vzdialenosť okolo 50 metrov. A keď nevidím kde gulička letí, neviem ani ako sa správa. Dá sa to trochu zlepšiť tým, že budeme strieľať smerom kde je farba pozadia v kontraste s farbou guličky (pozor ale na bezpečnosť !!!). Prípadne požiadate kamaráta, aby bol na opačnej strane a budete strieľať jeho smerom (alebo aj priamo jeho smerom, ak sa nebojí :). Samozrejme má na dostrel vplyv okolia (rýchlosť a smer vetra, teplota vzduchu,...) takže je dobré nastavovať zbraň, ak sú tieto vplyvy minimálne...

 

... a tieto vplyvy sú minimálne snáď len v uzavretom interiéri, napríklad veľkej hale.

Tvrdosť Hop-UP gumy

 edit 10.11.2010

Toreador

Obsah:
 • Popis
 • Prítlačný valček
 • Tvar prítlačnej časti gumičky
 • Tvar prítlačného valčeka
 • Výrobcovia

 

Popis

Gumičky sú vyrábané s gumového, alebo silikónového materiálu a tvrdosť materiálu sa označuje pojmom "Shore A". V mnohých obchodoch toto ale označujú pod pojmom stupeň, takže napríklad 80 stupňov (80 degrees).

 

Podstatné je, že čím väčšie je číslo, tým tvrdšia je gumička. Tvrdšia gumička je vhodnejšia pre výkonnejšie zbrane.

 

Prítlačný valček

Ku gumičkám sa niekedy dodáva aj malý prítlačný valček. Je dôležité správne skombinovať typ gumičky a valčeku. Osobne mám skúsenosť, že k mäkkším gumičkám by mal byť použitý tvrdší valček a opačne u tvrdej gumičke mäkkší valček. Ten ale nesmie byť úplne makký (napríklad zvlečený silikónový obal z elektrického káblu), ani úplne tvrdý (tvrdý plast, alebo kov). Skúšal som obe tieto možnosti a malo to veľmi negatívny vplyv na streľbu.

 

Mäkký valček drasticky zníži rýchlosť guličky a hop-up nezaberá. Ten keď sa úplne dotiahne, začína konečne zaberať, ale zase výkon je možno tretinový. V oboch prípadoch bol dostrel cca 15 metrov :(.

 

Tvrdý valček môže dobre fungovať, len keď je Hop-Up veľmi jemne dotiahnutý. Potom už nedáva možnosť guličke prejisť medzi dvoma pevnými prekážkami (úzke hrdlo medzi stenou valca a prítlačným vlčekom) a tá sa zasekne v hlavni.  Potom môže prerezať hop-up gumu, zničiť hlaveň a v konečnom dôsledku aj zadusiť mechabox a poškodiť ho.

 

Tvar prítlačnej časti gumičky

Mal som v rukách niekoľko rôznych gumyčiek od rôznych značiek a všimol som si dva typy tvaru prítlačnej časti (tá, ktorá trčí do hlavne, o ktorú sa otiera BB gulička).

 

Väčšina výrobcov používa vydutý, jednoliaty tvar prítlačnej časti. Ale napríklad firma Systema a pár ďalších používa tento tvar rozdelený priečne v strede na dve polovice. Po vtlačení do hlavne sa tieto hrany od seba oddelia a tak na vystrelenú guličku pôsobí na dvoch miestach.

 

Tvar prítlačného valčeka

Štandardne sa dáva do zbraní klasický valček (rozmeru cca 3,5mm x Ø3mm). Je možné ale zakúpiť valček konkávneho, alebo konvexného tvaru (menší, resp. väčší priemer v strede ako na krajoch valčeka).

 

Nemal som možnosť vyskúšať tieto typy valčekov, ale viackrát som čítal, že to na streľbu nemá viditeľný účinok. Je ale možné, že je potrebné použiť s valčekom špeciálnu hop-up gumu, napríklad konkávny valček spolu z gumičkou z vyššie spomutým rozdelením prítlačnej časti gumičky na dve polovice.

 

 

Výrobcovia Hop-Up gumičiek (Shore A - tvrdosť a farba gumičky):

- Ares  (50, 65 )

- Bravo (50, 70)

- Element (45, 55,65)

- Firefly (na zahraničných fórach označované ako najlepšie gumičky vôbec (aj stoja dvojnásobok), ale záleží na kuse - nestabilná výroba)

- G&G

- G&P

- Guarder (70, silikónová priesvitná 50 - u nás hodne využívaná a s dobrými výsledkami)

- King Arms (40, 60, 80)

- KM (55)

- Laylax

- MadBull (60 Normal Shark, 60 Shark Accelerator, Shark)

- Nineball

- Prometheus (Soft Type, Hard Type)

- Star

- Systema (pozor, tieto gumičky sa takmer nedajú natlačiť do niektorých Hop-Up komôr - osobná skúsenosť na AUGu (pôvodná plastová komora a aj nová G&G komora). Majú zrejme väčší vonkajší priemer a zaujímavosťou je delený vnútorný prítlačný kopček)