Výsledky meraní pre BB hmotnosti 0,36g

Toreador, 7.6.2011

V nasledujúcom grafe sú znázornené maximálne odchýlky od nominálnej hodnoty hmotnosti BB guličiek jednotlivých výrobcov