Testy

 edit 8.1.2012

Toreador

Obsah
 • vyhodnotenie / záver
 • úvod
 • popis testovania
 • nástroje
 • meranie
 • ďalšie testy

 

Záver

Asi sa divíte prečo som dal Záver na začiatok článku, ale myslím si, že pre tých, ktorým sa nechce prečítať celý článok, resp. skrolovať až dole k jednotlivým testom, to môže pomôcť.

 

Podľa meraní ešte nemôžem úplne presne určiť najlepšie guličky, keďže niesú kompletné, ale to môžno nepôjde ani potom. Existuje veľa faktorov, ktoré na výsledky môžu vplývať.

 

V prvom rade je to presnosť merania -  keďže nemám žiadne profi prístroje, nikdy to nebude úplne presné.

 

Ďalším, nemenej závažným faktorom je stabilita výroby guličiek. V článku vyššie je video ako sa guličky vyrábajú - v kovových lisovacích nástrojoch. Tie sa časom (po niekoľko stotisícoch až miliónoch zdvihoch) opotrebujú, degradujú a je potrebné ich repasovať, alebo úplne nahradiť. A ak nieje kvalita náradia rovnaká, parametre nových guličkiek sa budú lišiť. Taktiež z videa je jasné, že sa vstrekuje niekoľko desiatok až stoviek guličiek naraz. Každá z nich má v lisovacom nástroji vlastnú kavitu frézovanú CNC frézou (prípadne elektroerozívnym obrábaním). Preto sa aj guličky v rámci jednoho výlisku môžu lišiť svojimi parametrami (ďalšou kapitolou je aj typ a stabilita zloženia samotného materiálu, z ktorých sa guličky vyrábajú a parametre vstrekovania materiálu do lisu).

 

Ako vôbec hodnotiť jednotlivé guličky - meriam niekoľko parametrov (hmotnosť, priemer, ovalita, úsťová rýchlosť). Podľa mňa je najdôležitejší parameter úsťová rýchlosť (resp. jej rozptyl), pretože je to jediný reálne viditeľný parameter pri streľbe. Ostatné tri ale na úsťovku majú zásadný vplyv (ak nerátam vplyvy okolia a samotnej zbrane, z ktorej sa strieľa), preto ich tu úvádzam. Na internete môžete nájisť hromadu testov úsťových rýchlostí (v podstate v každej lepšej recenzie zbrane). Ale každý používa iné strelivo a tak tieto parametre niesú porovnateľné navzájom. Hmotnosť guličiek, či ich priemer nikoho nezaujímajú. To že jeden recenzent používa 0,20g BB, ktoré majú reálne 0,18g a druhý používa taktiež 0,20g BB inej značky s reálnou hmotnosťou 0,21g má veľký vplyv na výsledky.

 

Pomimo týchto hlavných 4 parametrov si robím aj iné testy, napríklad testy povrchu a tvrdosti guličiek. Je zaujímavé, že najťažšie rozbiteľné sú výlučne guličky najnižšej hmotnosti 0,20g. Naopak najľahšie je to u najvyššej hmotnostnej kategórie 0,43g, kde materiál pripomína grafit. Guličky sú veľmi krehké a aj pri použití menšej sily sa rozpadnú na množstvo úlomkov (test robím pomocou klasických klieští na dráty). Preto neodporúčam používať ťažšie guličky v budovách, kde by sa mohli na krátkej vzdialenosti roztrieštiť o stenu a spôsobiť niekomu zranienie. Je ale logické, že najťažšie guličky sa používajú v najsilnejších zbraniach a teda na väčšie vzdialenosti mimo budov.

 

Čo sa týka kvality povrchu, niektoré guličky sú vysoko lesklé a majú vyleštený povrch, niektoré sú matné, prípadne majú povrch trochu zvrásnený. Najhoršie sú na to čo sa týka kvality povrchu guličky značky Marushin (zaujímavé, nakoľko sa predávajú s rôznymi superlatívami - samozrejme najlepšie, najpresnejšie,...). Mnoho guličiek má hodne zvrásnený, až poškodený povrch (fotky budú časom v sekciách jednotlivých hmotnostných kategórii). Ďalšou značkou, ktorá "prekvapila" je Shoot One. Počet degradovaných/deformovaných guličiek je nižší, ale našiel som aj pár "šišoidov". Navyše u týchto guličiek je vidieť na povchu delenie polovíc guličiek (je to ale len farebný pruh, nie že by delenie tvorila ryha na porvchu). Len je to zaujímavé. Horší povrch majú všetky guličky od hmotnosti 0,36g vyššie. Väčšinou sa ale jedná len o malé bodové deformácie (preliačinky), ktoré by nemali mať (aj vďaka vysokej hmotnosti) žiaden vplyv na úsťovku, či presnosť streľby.

 

Posledné dni aktualizujem testy priemeru a ovality. Predbežne ale môžem povedať, že výsledky sú dosť zarážajúce (najlepšie guličky v testoch úsťovky a hmotnosti sú v teste priemeru horšie a opačne). Z toho môžem vyvodiť len jeden poznatok - ani väčšie rozptyly priemeru nemajú majoritný vplyv na úsťovú rýchlosť. Dôležitý je parameter hmotnosti. Na čo ale môže mať vplyv tvar a priemer guličky (resp. ich rozptyl) je presnosť a chyby pri streľbe (zasekávanie gulí v zásobníkoch, v hlavni, Hopovej komore,...).

 

 

Výsledky

Nižšie je graf s porovnaním hmotností (50 meraní každého typu a značky) a úsťovej rýchlosti (10 meraní). Čísla nad, resp. pod jednotlivými grafmi znamenajú maximány rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou hmotnosti a rýchlosti (rozptyl).

 

Snažil som sa týmto zistiť, či je priama úmera medzi rozptylom hmotností a rozptylom nameraných úsťových rýchlostí. Neplatí to vždy a všade. Dôvodom môže byť nižší počet meraní úsťovej rýchlosti (len 10 meraní oproti 50 u hmotnosti), taktiež svoju rolu môže zohrať aj priemer, guľovitosť a kvalita povrchu jednotlivých guličiek. Určite nejakú vinu na rozptyle hodnôt nesie aj samotná zbraň.

 

klikni na obrázok pre zväčšenie

 

Rozptyl úsťovej rýchlosť považujem za najpodstatnejší parameter, alebo keď chcete - indikátor kvality streliva.

 

Z výsledkov, ktoré sú v tabuľke, možem vybrať najlepšie značky, po skupinách hmotností sú to teda:

 

0,20g

1.KWC - jednoznačné prvenstvo trhli guličky značky KWC - najmenší rozptyl hmotnosti v skupine a najmenší rozptyl úsťovej rýchlosti celkovo.

2.BLS - s miernym odstupom skončili BBčka BLS.

3.Guarder - hodnoty sa pohybujú vo väčších toleranciách ako KWC, ale nieje to najhoršie ani v celkovom poradí.

 

0,23g

1.Guarder - tretia najlepšia hodnota rozptylu celkovo, prvá v skupine.

2.BLS - opäť skončili s miernym odstupom na druhom mieste guličky BLS.

3.Madbull - s desatinovým odstupom BB Madbull.

 

0,25g

1.BLS - po doplnení hodnôt odsunuli tieto guličky ICS a Madbull na druhé a tretie miesto. BLS trhli druhý najlepší výsledok celkovo.

2.ICS - druhý najmenší rozptyl úsťovky má značka ICS. Rozptylom hmotností patrí k lepším, ale nie prvým.

3.Madbull - s jemným odstupom sa umiestnila značka Madbull.

Ďalej s minimálnym odstupom nasledovali značky Tokyo Marui, Shoot One a G&G. Odstup bol tak malý, že by to mohla spôsobiť aj odchýlka merania. Preto si myslím, že sú medzi sebou porovnateľné.

Horší výsledok dosiahla len značka Aimpoint, ale len jednou hodnotou z desiatich. Nešlo ale o náhodu, otestoval som ich znova a dosiahli ešte o desatinu horší výsledok. Preto nechávam hodnoty ako boli.

Zaujímavý je výsledok guličiek WE, ktoré aj napriek tomu, že majú rovnaké hmotnosti ako TM, P&J, Aimtop, Madbull a Shoot One, dosahujú najvyššej úsťovej rýchlosti. Zrejme majú väčší priemer a tým zmenšujú objem vzduchu unikajúci okolo guličky v hlavni (otestujem taktiež v budúcnosti).

Taktiež aj guličky BLS dosiahli zaujímavý výsledok. Mimo to, že majú najnižší rozptyl rýchlosti, majú hodnotu rýchlosti relativne vyššiu aj napriek tomu, že sú z celej skupiny najťažšie. Môžem teda zopakovať rovnakú hypotézu ako u guličiek WE.

 

0,28g

1.Guarder - lepšia úsťovka, horšie hodnoty hmotnosti.

2.BLS - opačne ako predchodzie - lepšie v hmotnosti, horšie v úsťovke.

 

0,30g

1.BLS - v tejto hmotnostnej kategórii s najlepšími hodnotami úsťovky aj hmotnosti.

2.Madbull - po doplnení tabulky odsunul KSC na tretie miesto. Len malý odstup od BLS.

3.KSC

Marushin - jeden s horších výsledkov úsťovej rýchlosti. Povrch guličiek je dosť nekvalitný, aj to môže byť dôvodom.

 

0,36g

1.Madbull - po doplnení výsledkov tieto guličky odsunuli BLS a Guarder na druhé a tretie miesto. Dosahujú najnižšie hodnoty v oboch parametroch.

2.BLS - slušných výsledkov úsťovky aj napriek mizernému rozptylu hmotností ... náhoda ?

3.Guarder - aj napriek 2x lepšiemu rozptylu hmotností má tento typ BBčiek horšie výsledky úsťovky.

 

0,40g

1.Guarder - tu sa karta obrátila, výsledky úsťovky odpovedajú rozptylu hmotnosti.

2.BLS - takmer 2x horšie výsledky ako u Guarderu. Mať viacero značiek v tejto kategórii, zrejme by spadli ešte nižie.

 

0,43g

1.Madbull - ani po doplnení hodnôt úsťovky sa poradie nemení. Je rovnaké ako podľa hmotností BB.

2.BLS

3.Guarder

 

 

Úvod

Aby som mohol neskôr presne testovať iné súčiastky zbrane (vzhľadom na výkon zbrane) musím eliminovať čo najviac vstupných odchýlok. Jednou z nich je použité strelivo. Myslím si, že parametre streliva značne ovplyvňujú parametre zbrane (viď testy), zároveň parametre zbrane budú značne ovplyvňovať výkon streliva. Ako teda von z tohoto začarovaného kruhu ? Nájisť čo najkvalitnejšie a najpresnejšie strelivo a zbraň z konzistentným výkonom.

 

Myslím, že takú zbraň už mám - Systema PTW. Podľa mnohých testov na internete sú odchýlky úsťovej rýchlosti tejto zbrane minimálne (v rade jednotiek FPS). Naprostá väčšina štandardných AEG zbraní nedosahuje takej konzistencie výsledkov, resp. len pár značne "vymazlených" súkromných projektov, s ktorými sa majitelia vyhrali dlhý čas, aby dosiahli súhry všetkých interných a externých súčiastok.

 

Späť k strelivu - v nasledujúcom článku popíšem merania základných parametrov a to hmotnosť a priemer (zároveň aj guľovitosť).

 

Všetky nižšie uvedené testy a vyhodnotenia sa budem snažiť aktualizovať po dodaní nových typov alebo značiek BB streliva. Tieto výsledky platia pre moju zbraň a mnou vlastnené a používané testovacie nástroje. V prípade porovnania s výsledkami iných testov tie nemusia odpovedať!!!

 

Popis testovania

Aby meranie malo zmysel,  musel som merať niekoľko desiatok guličiek (čím viac, tým lepšie). Avšak z časových dôvodov a malého priestoru na webovej stránke do tabuľky uvádzam namerané hodnoty len 10 guličiek, resp. 10 hodnôt pre jednu guličku pri meraní guľovitosti. U testov hmotností je to 50 meraní z každého typu guličiek.

 

 • V prvej tabuľke sú hodnoty hmotnosti jednotlivých typov a značiek guličiek.
 • V druhej sú hodnoty priemeru desiatich guličiek.
 • V tretej je desať hodnôt priemeru jednej guličky - guľovitosť. Meral som túto hodnotu, aby som zistil či odchýlky priemeru guličiek v predchádzajúcej tabuľke znamenajú aj odchýlky priemeru jednej guličky, alebo sú guličky (relatívne) presne guľaté a rozdiely priemeru rôznych guličiek sú dané napríklad technológiou výroby (rozdielne kavity v lisovacej forme, nekonzistentné hodnoty povlakovania, či povrchovej úpravy).
 • V poslednom teste sú to hodnoty úsťovej rýchlosti.

 

Nástroje

Mikrováha - model merajúci hmotnosť od 0,001g do maxima 10g,  s odchýlkou ±0,002 gramu teda celkovou toleranciou hmotnosti 0,004g.

 

 

Digitálny mikrometer - model s maximálnou meranou dĺžkou 25mm a odchýlkou 0,001mm.

 

 

U merania priemeru je to trochu náročnejšie. Digitálny mikrometer dosahuje síce výbornej presnosti (0,001mm), ale obtiažny je samotný spôsob merania jednotlivých guličiek. Predsa len držať nejakým spôsobom malú 6mm guličku v prstoch a zároveň odmerať jej priemer, bolo s daným multimetrom nemožné. Musel som chytať guličky pinzetou. Problémom je aj deformácia guličiek pri stlačení čeľustí meradla. Predsa len ide o plast, ktorý nieje tak pevný ako kov. Snažil som sa nestláčať guličky meradlom, takže som postupne meradlo zavieral a pri prvom zovrení BB v čelustiach som už meradlo ďalej neposúval. 

 

Pri meraní guľovitosti jednej guličky som na danom mieste nakreslil fixou bodku. Potom som guličku v pinzete otočil a meranie opakoval na inom mieste.

 

Pre meranie úsťovej rýchlosti používam chronograf Xcortech X3200. Je to stredne drahý, ale celkom kvalitný chronograf. 

Meranie

 

Hmotnosť

V tabuľke nižšie sú uvedené minimálne a maximálne (plus priemer hodnôt a ich maximálny rozptyl) hodnoty hmotnosti guličiek z každého typu a značky, ktoré som kúpil, alebo od niekoho dostal. Z väčšiny mám na testovanie aspoň po 100 kusov guličiek (každý typ odložený v samostatnej krabičke). Meral som 50 guličiek z každého typu. Viac info najdete časom v sekciách jednotlivých hmotnostných kategórii.

 

Vysvetlivky k tabuľkám:

 • značka - meno výrobcu guličiek
 • Hmotnosť - hmotnosť guličiek udávaná výrobcom
 • max. - najvyššie a min. - najnižšie namerané hodnoty
 • priemer - priemerná hodnota zo všetkých meraní
 • rozptyl - rozdiel medzi max. a min. hodnotami

 

Tabuľka č.1 - Hmotnosť

Značka Hmotnosť min max priemer rozptyl
AimTop 0,25 0,244 0,251 0,247 0,007
Blaster 0,25 0,233 0,245 0,240 0,012
BLS 0,20 0,199 0,209 0,204 0,010
BLS 0,23 0,230 0,238 0,234 0,008
BLS 0,25 0,252 0,259 0,255 0,007
BLS 0,28 0,272 0,282 0,278 0,010
BLS 0,30 0,286 0,300 0,295 0,014
BLS 0,36 0,350 0,389 0,369 0,039
BLS 0,40 0,374 0,415 0,396 0,041
BLS 0,43 0,411 0,437 0,427 0,026
China 0,20 0,185 0,198 0,191 0,013
Cyma 0,20 0,195 0,212 0,203 0,017
G&G 0,25 0,238 0,250 0,243 0,012
Goldfire 0,20 0,198 0,210 0,204 0,012
Guarder 0,20 0,199 0,212 0,206 0,013
Guarder 0,23 0,230 0,239 0,235 0,009
Guarder 0,25 0,240 0,254 0,248 0,014
Guarder 0,28 0,279 0,293 0,287 0,014
Guarder 0,36 0,356 0,373 0,362 0,017
Guarder 0,40 0,367 0,394 0,383 0,027
Guarder 0,43 0,418 0,446 0,429 0,028
ICS 0,25 0,239 0,249 0,244 0,010
KSC 0,30 0,280 0,294 0,288 0,014
KWC 0,20 0,198 0,207 0,202 0,009
Madbull 0,23 0,229 0,242 0,235 0,013
Madbull 0,25 0,247 0,256 0,252 0,009
Madbull 0,30 0,289 0,305 0,296 0,016
Madbull 0,36 0,356 0,370 0,361 0,014
Madbull 0,43 0,417 0,441 0,429 0,024
Marushin 0,30 0,289 0,308 0,298 0,019
P&J 0,25 0,246 0,254 0,250 0,008
Shoot one 0,25 0,246 0,254 0,252 0,008
Tokyo Marui 0,25 0,244 0,251 0,247 0,007
WE 0,25 0,244 0,251 0,247 0,007

 

 • Toleranciu do ±0,002g beriem v rámci tolerancie merania samotného prístroja ako výbornú zhodu.
 • Je vidieť tendenciu zvyšovania tolerančného poľa z rastúcou hmotnosťou streliva.

 

klikni na obrázok pre zväčšenie

Priemer

Nasledujúcu tabuľku som editoval tak, že teraz sú v nej údaje len o minimálnej, maximálnejs a priemernej hodnote z meraní 50tich guličiek. V poslednom stĺpci je maximálny rozptyl (max-min). Meranie má ukázať rozptyl hodnôt priemeru guličiek v rámci jednoho balenia. 

 

Oproti pôvodnej tabuľke skladajúcej sa z 10 meraní sa hodnoty trochu líšia, o väčšiny guličiek sa zväčšil rozptyl, u asi 2-3 guličiek sa máličko graf posunul. Stále ale považujem toto meranie za viac vypovedajúce ako stará tabuľka.

 

Tabuľka č.2 - Priemer guličiek

Značka Hmotnosť min max priemer rozptyl
AimTop 0,25 5,896 5,952 5,920 0,056
Blaster 0,25 5,868 5,944 5,907 0,076
BLS 0,20 5,918 5,969 5,939 0,051
BLS 0,23 5,918 5,967 5,944 0,049
BLS 0,25 5,929 5,974 5,947 0,045
BLS 0,28 5,917 5,958 5,935 0,041
BLS 0,30        
BLS 0,36 5,903 5,955 5,936 0,052
BLS 0,40 5,939 5,971 5,955 0,032
BLS 0,43 5,895 5,957 5,932 0,062
China 0,20 5,819 5,937 5,898 0,118
CYMA 0,20 5,874 5,923 5,904 0,049
G&G 0,25 5,897 5,943 5,925 0,046
GoldFire 0,20 5,859 5,992 5,927 0,133
Guarder 0,20 5,895 5,974 5,936 0,079
Guarder 0,23 5,923 5,962 5,943 0,039
Guarder 0,25 5,875 5,945 5,913 0,070
Guarder 0,28 5,886 5,974 5,942 0,088
Guarder 0,36 5,901 5,952 5,933 0,051
Guarder 0,40 5,920 5,963 5,942 0,043
Guarder 0,43 5,908 5,941 5,927 0,033
ICS 0,25 5,896 5,938 5,918 0,042
KSC 0,30 5,873 5,958 5,916 0,085
KWC 0,20 5,885 5,912 5,899 0,027
Madbull 0,23 5,927 5,967 5,945 0,040
Madbull 0,25 5,903 5,971 5,935 0,068
Madbull 0,30 5,915 5,960 5,944 0,045
Madbull 0,36 5,888 5,948 5,927 0,060
Madbull 0,43 5,898 5,945 5,931 0,047
Marushin 0,30 5,918 5,955 5,937 0,037
P&J 0,25 5,911 5,934 5,924 0,023
Shoot One 0,25 5,821 5,944 5,932 0,123
Tokyo Marui 0,25 5,832 5,947 5,914 0,115
WE 0,25 5,905 5,967 5,941 0,062

 

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že naj stabilnejší priemer guličiek v rámci jednoho balenia majú značky :

 1. P&J 0,25g (0,023mm)
 2. KWC 0,20g (0,027mm)
 3. BLS 0,40g (0,032mm)
 4. Guarder 0,43g (0,033mm)
 5. Marushin 0,30g (0,037mm)

 

Naopak najhoršie výsledky dosiahli guličky Goldfire, Shootone, tie čínske snáď nemá cenu ani spomínať (tie sú ako odstrašujúci prípad vo väčšine testov), ale prekvapivo zle sú na to guličky Tokyo Marui, ktoré sú už dlhodobo považované za jedny z najkvalitnejších. Zase na druhú stranu, keď sa pozrieme na grafy testu hmotnosti a úsťovej rýchlosti, patria tieto guličky k tomu najlepšiemu, reps. medzi tie nadpriemerné. To by ale znamenalo, že ani premenlivý priemer v ráde 0,1mm nemá veľké slovo v celkovom výkone guličiek. Na čo ale môže kvalita, resp. stabilita priemeru guličiek vplývať, je zasekávanie BB v zásobníkoch a hlavni. Taktiež môžu takéto guličky spôsobovať problémy v Hopovej komore (zaseknutie guličky, podanie dvoch gulí, ...).

 

Keď už sme u tej hopovej komory, tú nastavujeme na nejakú hmotnosť guličiek, ale priemer zrejme bude mať tiež vplyv na roztáčanie guličky prechádzajúcej hopovou komorou. Menšia gulička nemá tak veľký kontakt s hopovou gumičkou, ktorá jej tým pádom udelí menšiu rotáciu = gulička padne rýchlejšie k zemi. Naopak príliš veľká gulička sa môže v hopovke zaseknúť, prípadne dostane tak veľkú rotáciu, že budete ostreľovať šišky na ihličnanoch. Keďže sa ale jedná o rozptyl všetkých guličiek, môže mať toto následok na presnosť streľby (v podstate každá gulička dostane inú frekvenciu rotácie = iná trajektória pohybu).

 

Záverom k tomuto testu len dodám, že žiadna so značiek proklamujúca presnosť na 0,01mm nedosahuje takéhoto výsledku (aspoň teda nie na mojom meradle s presnosťou merania 0,001mm).

 

 

Guľatosť

V tabuľke č.3 je desať hodnôt priemeru jednej náhodnej guličky z balíku. Meranie má ukázať presnosť výroby guľatého telesa. Nepravideľné guličky (kamarát ich nazval šišoidy :) majú negatívny vplyv na internú aj externú balistiku strely. Taktieť môžu spôsobiť zasekávanie BB v zásobníku či Hop-Up komore. V najhoršom prípade môže dôjisť k poškodeniu Hop-up gumičky.

 

Tabuľka č.3 - Meranie guľatosti guličiek

Značka Meranie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rozdiel
Hmotnosť
AimTop 0,25 5,932 5,936 5,938 5,942 5,938 5,943 5,941 5,941 5,952 5,951 0,021
Blaster 0,25 5,946 5,904 5,933 5,921 5,917 5,939 5,913 5,951 5,935 5,911 0,048
BLS 0,28 5,962 5,954 5,960 5,956 5,950 5,956 5,955 5,956 5,955 5,952 0,011
BLS 0,30 5,955 5,948 5,954 5,964 5,951 5,947 5,958 5,951 5,950 5,948 0,018
BLS 0,36 5,954 5,954 5,952 5,958 5,955 5,959 5,957 5,944 5,940 5,953 0,020
BLS 0,40 5,957 5,946 5,957 5,952 5,961 5,959 5,958 5,953 5,958 5,946 0,016
BLS 0,43                      
China noname 0,20 5,933 5,935 5,932 5,888 5,939 5,922 5,884 5,949 5,932 5,932 0,066
CYMA 0,20 5,917 5,904 5,916 5,904 5,917 5,920 5,927 5,935 5,884 5,929 0,052
G&G 0,25 5,938 5,931 5,950 5,942 5,954 5,923 5,925 5,952 5,920 5,926 0,035
GoldFire 0,20 5,967 5,994 5,986 5,963 5,969 5,953 5,982 5,928 5,925 5,944 0,070
Guarder 0,20 5,959 5,948 5,956 5,934 5,946 5,924 5,921 5,947 5,955 5,932 0,039
Guarder 0,25 5,941 5,899 5,945 5,899 5,918 5,905 5,941 5,918 5,898 5,910 0,048
Guarder 0,28 5,973 5,972 5,975 5,973 5,966 5,975 5,977 5,972 5,975 5,971 0,012
Guarder 0,36 5,970 5,954 5,966 5,960 5,953 5,963 5,966 5,958 5,954 5,964 0,018
Guarder 0,43 5,965 5,956 5,964 5,953 5,963 5,955 5,960 5,962 5,963 5,956 0,013
ICS 0,25 5,943 5,951 5,943 5,952 5,944 5,934 5,935 5,941 5,949 5,961 0,028
KSC 0,30 5,900 5,894 5,881 5,911 5,880 5,922 5,922 5,880 5,888 5,932 0,053
KWC 0,20 5,908 5,906 5,906 5,908 5,911 5,904 5,904 5,912 5,911 5,911 0,009
Madbull 0,25 5,942 5,954 5,974 5,947 5,961 5,953 5,939 5,945 5,945 5,940 0,036
Marushin 0,30 5,953 5,952 5,947 5,953 5,947 5,951 5,938 5,953 5,945 5,956 0,019
P&J 0,25 5,943 5,936 5,939 5,944 5,941 5,939 5,939 5,949 5,945 5,948 0,014
Tokyo Marui 0,25 5,956 5,856 5,905 5,853 5,914 5,902 5,891 5,914 5,894 5,868 0,104

  

Úsťová rýchlosť
 

Meranie úsťovej rýchlosti som robil pomocou chronometra Xcortech X3200 a so zbraňou Systema PTW M4 MAX150. 10 rán od každej značky a typu streliva.

 

Značka Meranie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hmotnosť
AimTop 0,25 145,5 144,9 138,3 145,1 145,7 144,8 144,3 144,7 143,9 145,2
Blaster 0,25 147,4 147,0 145,2 146,6 147,8 146,1 144,8 147,2 147,4 146,4
BLS 0,20 158,3 158,0 156,5 157,1 156,8 157,2 156,2 155,7 156,0 155,6
BLS 0,23 149,4 150,5 150,2 148,2 149,9 149,0 149,7 148,5 149,6 149,5
BLS 0,25 145,1 145,2 145,5 144,7 145,5 144,6 144,4 144,9 145,6 144,3
BLS 0,28 136,7 137,3 134,9 134,4 136,2 135,0 135,9 136,9 136,1 134,6
BLS 0,30 133,5 133,2 133,5 134,0 134,7 134,0 135,2 134,2 133,8 135,0
BLS 0,36 116,2 115,8 117,8 117,0 118,2 114,9 115,4 116,7 118,2 115,3
BLS 0,40 108,4 110,2 110,8 115,9 114,6 113,4 113,2 109,7 108,5 116,3
BLS 0,43 107,6 107,3 108,1 105,8 108,7 108,0 108,3 109,5 107,7 107,2
China  0,20                    
Cyma 0,20 159,7 157,7 157,1 159,3 157,0 158,0 158,9 158,9 154,5 158,0
G&G 0,25 147,0 147,5 145,3 145,9 146,0 146,1 147,1 145,0 146,0 145,7
Goldfire 0,20 160,2 157,0 156,1 160,8 157,5 159,8 158,7 160,0 159,1 160,0
Guarder 0,20 160,3 159,1 157,4 158,6 156,3 158,6 157,4 157,9 158,1 156,9
Guarder 0,23 150,3 149,8 149,5 150,0 149,1 150,3 150,5 149,8 150,4 150,3
Guarder 0,25 143,9 143,6 144,2 143,6 142,4 140,7 143,1 142,7 143,0 142,4
Guarder 0,28 137,5 136,1 137,3 136,4 136,5 135,9 135,7 135,3 136,2 135,8
Guarder 0,36 116,4 116,6 117,9 116,3 118,5 120,0 117,0 117,6 117,0 118,3
Guarder 0,40 115,7 115,3 114,3 113,9 114,1 113,9 113,4 115,3 114,8 116,4
Guarder 0,43 104,7 108,6 106,6 103,7 104,3 104,1 105,5 106,6 107,1 106,7
ICS 0,25 145,2 146,3 146,4 145,9 146,8 146,1 145,7 145,1 145,8 145,6
KSC 0,30 132,9 133,5 132,8 133,8 136,5 134,0 135,6 137,4 138,0 133,8
KWC 0,20 156,7 156,2 156,6 157,1 157,2 157,1 156,2 157,1 156,3 156,1
Madbull 0,23 150,8 149,0 149,6 150,5 150,0 150,3 151,2 149,4 148,8 150,4
Madbull 0,25 144,4 145,1 143,7 144,7 143,1 143,0 142,8 143,3 144,1 144,9
Madbull 0,30 134,7 135,7 135,9 136,0 134,8 134,1 136,4 136,4 136,9 134,8
Madbull 0,36 119,0 119,1 121,5 119,7 121,3 119,7 120,3 120,6 120,3 121,9
Madbull 0,43 110,5 108,6 109,2 108,3 108,2 107,9 108,1 108,8 108,9 107,5
Marushin 0,30 135,8 130,4 132,2 132,1 133,7 134,3 131,5 131,5 135,7 136,4
P&J 0,25 143,7 143,3 142,2 142,7 145,0 144,1 142,4 142,6 141,2 141,6
Shoot One 0,25 145,3 145,4 145,4 144,8 144,4 144,6 143,4 142,9 144,5 144,6
Tokyo Marui 0,25 145,1 145,6 146,1 144,9 146,3 143,9 146,2 145,3 145,5 144,7
WE 0,25 147,6 145,7 147,4 145,4 147,2 146,6 146,0 146,9 148,3 148,3

 

 

klikni na obrázok pre zväčšenie

 

Najmänšieho rozptylu som dosiahol z guličkami značky KWC, rozptyl hodnôt je len 1,1m/s (3,6 FPS) . Najhoršie dopadli guličky značiek Aimtop (0,25g) a BLS (0,40g), u ktorých sa rozptyl pohybuje v rámci 7-8m/s (až cca 25FPS).

 

U spomínaných guličiek KWC a BLS výsledky úsťovej rýchlosti presne kopírujú výsledok merania hmostnosti. U guličiek Aimtop "uletela" jedna hodnota merania, ťažko povedať či chybou zbrane, alebo vplyvom niečo iného. Nechcel som z výsledkov škrtať najvyššiu a najnižšiu hodnotu, pretože aj tieto hodnoty reálne nastaly a môžu nastať kedykoľvek znova.

 

Zaujímavé, ale nie veľmi prekvapivé sú hodnoty guličiek hmotností 0,28 a 0,30g. Hodnoty úsťovej rýchlosti sú veľmi blízko seba, resp. sa prekrývajú. Ale opäť to súvisí z hmotnosťou, kde sú zástupci oboch hmotnostných kategórii na tom podobne.

 

U guličiek, ktoré som si označil v predchodzích testoch ako "čína noname" (keďže sú bez značky a boli priložené v krabici jednej čínskej lacnej AEG zbrane), som nedokázal zmerať úsťovú rýchlosť, pretože sa opakovane zasekávali v zásobniku. Odporúčam nepoužívať žiadne pribalované neznačkové guličky.

 

Z výpočtov, ktoré som následne vyvodil z jednotlivých rýchlostí a hmotností, vyšlo, že zmena hmotnosti o 0,01g zmení úsťovú rýchlosť o cca 2,45m/s (8FPS). Ak má teda niektorý typ guličiek rozptyl hmotností napríklad 0,04g, úsťová rýchlosť sa môže líšiť až o 10m/s (cca 33FPS) medzi jednotlivými meraniami.

Ďalšie testy

Vo vyššie uvedených tabuľkách vidíme množstvo hodnôt rýchlosti, ale ako reálne na rýchlosť vplýva len hmotnosť jednotlivých guličiek ?

Rozhodol som sa spraviť ešte niekoľko merani.

 

Najprv som zmeral hmotnosť 10tich guličiek značky Shoot One 0,25g a v rovnakom poradí som potom meral úsťovú rýchlosť:

 

Značka Meranie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hmotnosť 0,258 0,253 0,255 0,254 0,251 0,253 0,252 0,254 0,25 0,252
Shoot One 0,25 146,1 145,5 146,3 146,5 145,0 145,3 146,4 145,8 146,0 146,1

 

 

Graf je totálne rozhádzaný a nejakú rovnosť by sme mohli snáď nájisť len v bodoch 7 a 8. Musím však k tomu uviesť, že hodnoty hmotností sa menia len v rádu tisícin gramu a sú relatívne v tolerancii chyby merania digitálnej váhy. Samozrejme v merítku rozptylu tisícin gramu a jednotiek úsťovej rýchlosti je veľký rozdiel. Ale ako som spomenul vyššie, zmena o jednu stotinu gramu spôsobí zmenu úsťovej rýchlosti o cca 2,45 m/s.

 

Aby som eliminoval čo najviac túto chybu, rovnaký test som previedol s najťažšími guličkami Guarder 0,43, kde sú rozdiely hmotností medzi guličkami v rámci stotín gramu.

 

Značka Meranie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hmotnosť 0,423 0,423 0,423 0,423 0,422 0,44 0,419 0,429 0,433 0,439
Guarder 0,43 110,2 108,3 109,4 109,0 109,2 106,0 108,7 107,8 107,2 106,6

 

Na grafe guličiek Guarder 0,43 je už možné vidieť zhodu medzi hmotnosťou a úsťovou rýchlosťou. Dramatickejší rozptyl úsťovky je len v prvých 4roch meraniach, kde sú pri identickej hmotnosti guličiek hodnoty úsťovky rozlietané. Zbytok grafu si oba parametre viacmenej odpovedajú.

 

Z vyššie uvedených testov vyplýva, že rozdiel hmotnosti v rádu stotín gramu má reálne vplyv na hodnoty úsťovej rýchlosti.

 

Posledným testom je test úsťovej rýchlosti jednej guličky, vystrelenej 15x za sebou (strieľal som do hromady bublinkových baliacich fólií, aby som nezničil guličku a po každom výstrele ju vizuálne skontroloval). Zvolil som značku Shoot One 0,25g.

 

Značka Nameraná
hmotnosť
Meranie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Shoot One 0,251 146,1 146,7 146,2 146,6 146,7 146,5 146,3 146,3 146,3 145,8 146 145,2 145,7 145,2 145,4

 

 

Chcel som najprv spraviť klasických 10 meraní a až do 9tej hodnoty to vyzeralo sľubne. Desiata hodnota, ale uletela viac a tak som spravil ďalších 5 meraní. Prekvapilo ma, že sa úsťovka tak znížila, stále som strieľal predsa jednou guličkou. Hmotnosť sa zmeniť nemohla (z guličky rozhodne nič neodpadlo), takže jediným vysvetlením je zmena povrchu guličky. Predpokladám, že aj napriek tomu, že som strieľal guličkou do mäkkého materiálu, aj tak sa povrch nárazom trochu stlačoval a pri posledných výstreloch viac vzduchu uniklo v hlavni okolo guličky. To by som mohol dokázať jedine zmeraním priemeru pred streľbou a po nej. Bohužiaľ to ma pred testom nenapadlo, musel by som spraviť nový.

 

Celkový rozptyl na 15 meraniach je 1,5m/s, ak by som bral len prvých 9 hodnôt, tak je to 0,7m/s (cca 2 FPS).

 

V každom prípade, sú hodnoty úsťovej rýchlosti v rámci chyby merania, resp. vplyvu zbrane či chronometra. Prvých 9 hodnôt je blízko seba a tak môžeme z toho usúdiť, že ak by boli všetky guličky 100% rovnaké, rozptyl úsťovej rýchlosti by bol minimálny.  Zároveň to ukazuje na veľmi dobré vlastnosti zbrane Systema PTW.

 

Ešte pripájam fotku guličky po 15 výstreloch - je videť, že povrch je jemne poničený.